USV sustine cercetarea in domeniul educatiei

Beneficiind de sprijinul financiar, logistic şi academic al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, patru studenţi masteranzi ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei împreună cu decanul Facultății de Știinte ale Educației, conf. univ. dr. Otilia Clipa, au reprezentat şcoala suceveană la o competiţie naţională: Sesiunea Națională de Comunicări Științifice pentru Studenți organizată de Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Departamentul de Științele Educației, în data de 17 mai 2014, informează reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, lucrările de cercetare în domeniul științelor educației, elaborate sub coordonarea conf. univ. dr. Doina Schipor şi conf. univ. dr. Otilia Clipa, s-au bucurat de aprecierile celorlalţi participanţi, cadre didactice şi studenţi de la alte universităţi din ţară, precum şi de aprecierile membrilor comisiei de evaluare care au acordat premiile II şi III pentru şcoala suceveană (Oltea Hriţcu, studentă la Master – Comunicare Didactică, şi Amelia Boghean, Master – Managementul Instituțiilor Educaționale).

„Această competiție la nivel naţional oferă un feedback constructiv atât studenţilor cât şi profesorilor, arătând care sunt tendinţele de cercetare în domeniu, deschizând oportunităţi de evoluţie ascendentă în plan academic şi de cercetare pentru toţi cei implicaţi.

Participarea la acest concurs a demonstrat că şcoala suceveană din domeniul ştiinţelor educaţiei este competitivă pe plan naţional şi internațional, studenţii fiind încurajaţi, sprijiniţi şi promovaţi în sensul de a-şi împlini potenţialul maxim de care dispun”, se arată în document.