Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA din mun. Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava titular al proiectului Construire drum forestier Scaricea în lungime de 5,30 km în extravilanul orașului Broșteni, sat Barnar, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în  oraș Broșteni, sat Barnar, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Suceava str. Bistritei nr.1A in zilele de luni – vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.06.2014.