Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA din mun. Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava titular al proiectului Construire drum forestier Scaricea în lungime de 5,30 km în extravilanul orașului Broșteni, sat Barnar, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în  oraș Broșteni, sat Barnar,