Noi cursuri de limba, cultura si civilizatie la USV

Centrul de Limbi şi Culturi Străine Synergia Linguarum (CLCSSL) din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava va organiza în perioada 1 septembrie 2014 şi 30 septembrie 2014 a doua sesiune de înscrieri la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie.

Centrul desfăşoară activităţi lingvistice generale sau specializate pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, poloneză. Într-o fază ulterioară, activităţile se vor extinde şi la o serie de limbi nordice, precum şi la alte limbi, în funcţie de solicitări, au anunțat reprezentanții CLCSSL.

Afis CLCSSL 2014

Activitățile centrului de limbi străine în anul universitar 2014-2015 cuprind traduceri, fiind vizate traducerile de lucrări ştiinţifice, cărţi, proiecte, filme, din diverse domenii, de documente cu statut juridic în şi din limbile studiate; vor fi testate competenţele lingvistice prin evaluarea nivelului de competenţă lingvistică și se vor finaliza prin eliberarea unui atestat de limbă. Totodată, vor fi organizate cursuri de pregătire ce își propun dezvoltarea unor competenţe diversificate, în acord cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, exprimare scrisă, exprimare orală, interacţiune verbală. La terminarea unui modul, după susținerea testului final, se va elibera un certificat de competență lingvistică.

Cei care doresc să participe la activitățile propuse de CLCSSL vor plăti pentru modulul integral de 50 de ore suma de 480 de lei, însă, pentru studenții, masteranzii, doctoranzii și angajații USV taxa se reduce la 280 de lei. De asemenea, și pentru liceeni, studenții la programele de licență, masterat și doctorat  ale altor universități, precum și pentru membrii fundației Alumni USV și pentru șomeri taxa va fi redusă, aceștia vor plăti suma de 380 de lei.

În cadrul secţiunii de traduceri a CLCSSL, absolvenţii tuturor programelor aflate în derulare în facultăţile USV pot beneficia de o modalitate mai rapidă şi eficientă de traducere a diverselor documente universitare (diplome, foi matricole, atestate) chiar în incinta universităţii, fără a fi nevoiţi să se deplaseze la birourile de traduceri din oraş, au transmis reprezentanții centrului de limbi străine.