A N U N Ţ

A.      Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 15,8 mii mc, din care:12 mii mc fond forestier de stat, 3,8 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT și __ mii mc fond forestier administrat proprietate privata şi 

 B.       Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 15,7- mii mc.

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:

A). 21 august 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior

B). 21 august 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi o