Pagubitii laquo Dacia raquo primesc pina la o suta de milioane de lei


Intră acum și în grupul de

In cazul in care depozitele constituite in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia sunt de 70.000 lei, suma va fi acordata integral, in conditiile prevazute de proiectul de Lege.

Pentru depozite mai mici de 70.000 lei, se propune acordarea a 50 milioane lei, tot esalonat pe parcursul a 5 ani.

Titularul mai multor depozite poate beneficia, la lichidarea acestora, de suma corespunzatoare pentru un singur depozit.

In cazul familiilor ai caror membri detin mai multe depozite, se acorda suma corepunzatoare pentru un singur depozit, indiferent de numarul titularilor (prin familie se intelege sotul, sotia si copilul minor aflat in intretinere, la momentul constituirii depozitului sau depozitelor, dupa caz).

Plata sumelor va fi asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, esalonat, in transe egale, intr-o perioada de 5 ani.

Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la persoana in cauza, in conditiile legii.

Cererea de acordare a sumei, insotita de dovada lichidarii depozitului sau depozitelor, dupa caz, se depune pana la 31 mai 2005, sub sanctiunea decaderii, la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domeniul solicitantii. Cererile depuse potrivit proiectului de Lege nu sunt supuse nici unei taxe.

Plata sumelor se face incepand cu luna urmatoare celei in care expira termenul mentionat anterior, in ordinea depunerii cererilor.

In termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a proiectului de Lege, prin ordin al Ministrul Finantelor Publice se stabileste procedura de acordare a sumelor. Ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.


Intră acum și în grupul de