A N U N Ţ

Privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, posibilitatea anului 2015, în volum total de 459,8 mii mc, din care:451,0 mii mc fond forestier de stat şi 8,8 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT,

 Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

  • Pe 26 noiembrie 2014 pentru ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza şi Pojorîta
  •  Pe 27 noiembrie 2014 pentru ocoalele silvice: Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului,Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata

 

Locul desfăşurării licitaţiei : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei:

  • În 17 noiembrie 2014, începând cu ora 9.00, pentru societăţile a căror denumire începe cu litera ,,A” până la litera „G”
  • În 18 noiembrie 2014, începând cu ora 9.00, pentru societăţile a căror denumire începe cu litera ,,H” până la litera „O”
  • În 19 noiembrie 2014, începând cu ora 9.00, pentru societăţile a căror denumire începe cu litera ,,P” până la litera „Z”

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 19 noiembrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier 459.777 m3,din care pe natură de produse:

–          produse principale __________294.124_ (m3);

–          produse secundare _________162.633  (m3);

–          produse de igienă ______________773  (m3);

–          produse accidentale ___________2.247  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–           răşinoase: _________________346.062  (m3);

–           fag: ______________    _______ 88.975_(m3);

–           stejari: ____________        ______4.292  (m3);

–           diverse specii tari: ____________14.000  (m3);

–           diverse specii moi: _____________6.448  (m3).

 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare în volum de 451.012 mc provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se negociază. Partizile neadjudecate se vor scoate la o licitaţie ulterioara.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 30 octombrie 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.

 

 

loading...