LICITATIE: Extindere retele electrice com.Ilisesti, jud.Suceava


Intră acum și în grupul de

1.Autoritatea contractanta: S.C. Electrica S.A.-FDFEE Moldova-SDFEE Suceava cod unic de inregistrare 14133929 , str.N.Titulescu nr.33 tel.0234/205305,fax:0234/171914
2. Denumirea lucrarii:Extindere retele electrice Ilisesti,com.Ilisesti, jud.Suceava
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari :licitatie deschisa
4. Tipul contractului : la cheie
5. Amplasamentul lucrarii : com. Ilisesti
6. Cerintele de executie:LEA 20KV,LEA 04KV,LES 04kv,PTA20/04kv
7. Termenul de executie :3 luni
8.Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se poate obtine de la SDFEE-Suceava –Serviciul energetic-studii-investitii,tel.0230205339,fax0230205704
9. Costul documentelor :100.000lei achitati la caseia SDFEE Suceava
10. Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes :5 zile de la aparitie
11. Data limita de depunere a ofertelor :17.02.2005 ora 10
12. Adresa la care trebuie transmise ofertele :SDFEE Suceava ,str.Stefan cel Mare 24
13. Limba de redactare a ofertei :limba romana
14.Deschiderea ofertelor se va face in prezenta comisiei de evaluare a ofertelor si a contractantilor in data de 17.02.2005 ora 11.00 la sediul SDFEE Suceava
15. Garantia de participare la licitatie: 20.000.000 lei
16. Sursa de finantare :credit sindicalizat
17. Conditii minime impuse candidatilor:
-sa fie atestati de SC ELECTRICA SA sa execute nlucrari de medie si joasa tensiune
-valoare lucrare similara executata :800.000.000lei
-capacitate financiara :1.500.000.000 lei
18. Perioada de valabilitate a ofertelor:60 zile
19. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrari:oferta cea mai avantajoasa din p.d.v.tehnico-economic.
20. Nu se accepta ofere alternative.

Director,
Ing.Vasile Ilie


Intră acum și în grupul de