« Vom face o opozitie constructiva dar nu usoara pentru actuala putere »


Intră acum și în grupul de

Reporter- Domnule preşedinte, aţi declanşat alegeri la nivelul tuturor organizaţiilor locale ale partidului alegeri care probabil in unele cazuri vor confirma actualele conduceri, iar in altele nu. Credeţi că unii mai merită să continue in fruntea organizaţiilor?

Gavril Mirza -Aşa este, in această perioadă avem alegeri la nivelul tuturor organizaţiilor teritoriale şi sigur pe data de 8 aprilie vom avea conferinţa judeţeană. Aceasta in vederea pregătirii Congresului PSD din 21-22 aprilie. Este foarte adevărat că odată declanşate aceste alegeri scopul este de a realege noile structuri de conducere. Sigur, o parte din actualele conduceri vor fi confirmate in continuare, o parte s-ar putea să nu fie confirmate dar cei care hotărăsc cine va conduce organizaţia sunt membrii de partid şi nu altcineva. Deci, s-a declanşat acest proces democratic, stimulăm competiţia in partid şi este o chestiune normală ca votul oamenilor să fie cel care hotărăşte noua structură de conducere. Acest proces de alegeri presupune şi un demers foarte concret asupra activităţii fiecărui membru din organizaţie şi a activităţii organizaţiei pe ansamblul său. Concluziile le trag oamenii, membrii organizaţiilor impreună cu cel care reprezintă organizaţia judeţeană. Aceste rezultate sunt date de cifre, de număr de voturi, de număr de consilieri aleşi pe plan local. Totul se cuantifică pe baza unor date. Asupra moralităţii unora sau altora sigur că tot membrii de partid sunt cei care apreciază şi nu altcineva. Ei se cunosc mai bine intre ei şi aprecierea este reciprocă. Toate structurile de conducere conform statutului se aleg prin vot secret şi acest vot spune dacă cel care a condus şi conduce in continuare este un om competent cu calităţi profesionale şi morale sau nu dar judecătorul este masa membrilor de partid.


R-V-aţi anunţat intenţia de a candida pentru un nou mandat in fruntea organizaţiei judeţene. Care ar fi argumentele care vă indreptăţesc să vă conservaţi funcţia de preşedinte?

G.M. -Da, este foarte adevărat. Acest anunţ l-am făcut şi il menţin in continuare. Cred că rezultatele obţinute de organizaţia judeţeană in perioada celor patru ani, dar cu precădere in ultimul an, mă indreptăţesc să procedez in acest fel. Aş vrea să spun in primul rind că in perioada acestui mandat de patru ani viaţa organizaţiei PSD Suceava s-a modernizat, activitatea s-a modernizat in principiu, s-a desfăşurat o activitate democratică şi a fost lansat ca mod de lucru dialogul fiind indepărtat acel monolog stereotip. Toate deciziile s-au luat in colectiv şi oamenii s-au simţit angajaţi in hotăririle luate dar şi in indeplinirea lor. Sigur şi la nivelul organizaţiei judeţene este dreptul fiecărui membru de partid conform statutului să-şi depună candidatura şi la fel cei care vor hotări vor fi participanţii la conferinţa judeţeană care vor aprecia atit calităţile politice cit şi cele morale, profesionale ale celor ce vor conduce in continuare activitatea organizaţiei judeţene Suceava.

R-Credeţi că un posibil contracandidat v-ar scoate in evidenţă mai bine calităţile?

G.M.-Nu numai unul, pot să fie şi mai mulţi. Cred că acest lucru va fi benefic in primul rind pentru democraţia de partid şi sigur că dezvoltă dorinţa de a desfăşura o activitate cit mai bună. Este cel mai democratic mod de a ne asigura noua conducere.

R-Are PSD Suceava in acest moment suficiente resurse pentru a se reforma şi a face o opoziţie puternică actualei puteri?

G.M.-Sunt convins că da, că are asemenea resurse, are oameni de calitate, are oameni competenţi profesional şi va face in mod sigur o opoziţie constructivă dar nu uşoară pentru actuala putere. Vom veghea mereu la respectarea legalităţii, la evitarea unor lucruri care ar putea să tulbure, eu ştiu, viaţa economico- socială prin nişte acte mai puţin inţelepte. In mod sigur nu vom fi impotriva a ceea ce este in interesul locuitorilor acestei zone şi a ţării şi acest lucru il vom face prin prezenţa in plan politic şi la luarea deciziilor politice a parlamentarilor suceveni , a consilierilor judeţeni şi a consilierilor locali şi nu in ultimul rind a primarilor din localităţile judeţului nostru. Scopul pe care-l vom urmări este acela de face bine şi de a sluji interesul cetăţeanului sucevean. Mai departe vreau să spun că nu vom fi animaţi de dorinţa de a provoca mereu şi mereu discuţii sterile, scandaluri care să ducă la pierdere de timp fără nici un scop pozitiv.


R-Unii membri PSD dau dovadă de colaboraţionism cu actuala putere. Pot fi consideraţi trădători şi dacă da veţi scăpa de ei?

G.M.-Este greu de stabilit ce inseamnă colaboraţionism din partea unor oameni de-ai noştri cu actuala putere. Ceea ce doresc să spun şi să explic poate că nu utlima dată dar am să insist foarte mult, este că prin statutul nostru, prin doctrina noastră noi nu interzicem unor oameni politici PSD de a sta de vorbă cu un membru aparţinind altui partid. Suntem o lume de oameni normali care nu interzicem acest lucru. Oamenii se cunosc intre ei, işi au treburile lor, sunt vecini, se cunosc de o viaţă, sunt prieteni, sunt rude. A nu impărtăşi aceleaşi idei politice sau aceeaşi doctrină politică nu inseamnă neapărat a fi duşman. Eu consider că această confruntare de idei trebuie să se facă in campania electorală sau intr-un cadru organizat cind se iau anumite decizii in forurile deliberative, dar in viaţa de zi cu zi cred că totuşi trebuie să desfăşurăm o viaţă normală, de oameni inţelepţi care putem sta de vorbă unii cu alţii. Eu cred că este prea mult spus că sunt oameni care trădează şi colaborează cu noua putere. Sunt oameni care prin funcţiile pe care le deţin vrind nevrind trebuie să fie in contact cu nişte oameni ai actualei puteri. Asta nu poate să-i supună unei judecăţi pină la a fi excluşi din partid şi a se face curăţenie. Mi se pare prea mult spus şi cred că nu există trădători in partid. Dacă va fi cazul sigur că vor fi judecaţi in raport de fapte insă eu am convingerea că lucrurile sunt intr-o normalitate.


R-Cum apreciaţi că se desfăşoară transferul de putere la nivelul judeţului Suceava?

G.M.-Cu multă inţelegere din partea celor care cedează puterea. O spun la modul cel mai serios. După cum vedeţi majoritatea şefilor de servicii deconcentrate şi-au dat demisia şi au lăsat locurile. Sigur, cu condiţia să li se asigure un loc de muncă pentru că nu e normal să rămină pe drumuri oameni cu familii destul de grele. Oamenii sunt conştienţi că nu sunt legaţi pe viaţă de anumite funcţii. S-a schimbat puterea, se schimbă funcţia dar nu vreau să rămină oameni cu calităţi profesionale deosebite muritori de foame. Sigur că in general s-a inţeles acest lucru şi de o parte şi de cealaltă.


R-Aţi avut o atitudine pasivă şi nu aţi luat apărarea nici unui director membru al partidului pe care-l conduceţi. Să fie această atitudine legată de faptul că ceea ce se intimplă este considerat normal avind in vedere că in 2000 s-a procedat la fel?

G.M.-Am avut o atitudine normală de a sprijini toţi colegii să ocupe anumite funcţii, pe anumite ierarhii, in raport de pregătire şi pentru a nu rămine fără serviciu. Eu nu neg faptul că şi PSD cind a venit la putere in 2000 a făcut schimbări insă de data asta se merge prea departe. Am făcut schimbări la virf in timp nu atit de abrupt, atit de brusc, dar trebuie să avem in vedere că lucrurile sunt intr-o permanentă schimbare. S-ar putea peste un alt timp să cedeze locurile cei care se instalează astăzi şi eu nu văd nici o tragedie in această chestiune pentru că intr-o viaţă democratică normală puterea se schimbă, vine alta, totul e in mişcare.


R-Veţi participa la Congresul PSD din aprilie cu o delegaţie destul de numeroasă. Care va fi mandatul acesteia?

G.M. -Vor fi cel puţin 44 de delegaţi. Pină acum am ţinut adunări de alegeri in circa 20 de organizaţii locale. Acest lucru se desfăşoară in continuare. La data de 8 aprilie cind vom avea conferinţa judeţeană ne vom stabili un punct de vedere rezultat in urma dezbaterii din fiecare organizaţie de partid şi atunci vom stabili cu ce mandate pleacă cei 44 de delegaţi la Congres şi pe cine să susţină acolo. Ar fi prematur la această dată să mă pronunţ pentru că ar insemna să mai lansez şi eu o petardă din Suceava pentru neliniştea organizaţiei de partid şi pentru imaginea partidului in general. Vreau să spun că in majoritatea organizaţiilor in care s-au desfăşurat alegeri in fruntea lor au rămas aceeaşi oameni.

R-Credeţi că organizaţia judeţeană merită să aibă reprezentanţi in structurile de conducere centrale ale noului PSD?

G.M. -Categoric da şi cred că pe lingă o serie de colegi care o să fie in Consiliul Naţional de conducere, in Comitetul Executiv Naţional, s-ar putea să fie unii membri ai organizaţiei judeţene chiar pe funcţii de conducere la virf. Am in vedere funcţia de secretar general al partidului şi alte funcţii in conducerea partidului, secretar executiv , şamd. Mă abţin să dau nume dar mai mult ca sigur o serie de colegi vor candida pentru aceste funcţii.


R-Vicepreşedintele PNL Suceava, Orest Onofrei, declara recent că liberalii nu vor renunţa la procesul cu Consiliul Judeţean. Aveţi emoţii pentru decizia Curţii de Apel Iaşi?

G.M.-Este treaba PNL Suceava ceea ce face. Lucrurile sunt la instanţa de la Iaşi. Intr-o primă etapă la Tribunal s-a dat ciştig de cauză Consiliului Judeţean. Dacă justiţia este liberă şi se manifestă in libertate am credinţa că ceea ce s-a hotărit in prima instanţă se va hotări şi in a doua instanţă. Aşteptăm verdictul dar nu am ca să zic teamă că nu va fi un act drept in justiţie.

R-Circulă o informaţie cum că fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constantin Gheorghe ar fi incurcat nişte hirtii şi aţi pierdut o finanţare importantă. Care este realitatea?

G.M.-Era vorba de o adresă venită de la Consiliul Suprem de Apărare prin care se prevăzuse a se realiza o serie de lucrări la Aeroport. Lucrurile vor fi rezolvate din mers şi nu va fi nici o suferinţă. Va trebui să dăm curs adresei respective şi să o rezolvăm favorabil.


Intră acum și în grupul de