Primarul din Frumosu demisioneaza din functia de sef al Comisiei de fond funciar


Intră acum și în grupul de

Morari a declarat că nu vrea să mai stea in fruntea Comisiei Locale de Fond Funciar, intrucit Comisia judeţeană de fond funciar nu l-a ajutat să găsească amplasamente pentru suprafeţele de pădure care urmează a fi retrocedate unor foşti proprietari, in baza a şase hotăriri judecătoreşti definitive. El a spus că a cerut sprijinul Prefecturii pentru depistarea de terenuri forestiere in alte localităţi ale judeţului, deoarece in Frumosu nu mai este pădure, dar Onofrei susţine că soluţionarea acestor probleme cade exclusiv in sarcina Comisiilor locale de fond funciar. Prefectul a subliniat că Viorel Morari ar trebui să demisioneze de la Primărie dacă nu mai vrea să fie preşedinte al Comisiei Locale de fond funciar. „Primarul ne trimite o adresă in care spune că pină la punerea la dispoziţie de terenuri cu vegetaţie forestieră de către Direcţia Silvică Suceava prin OS Vama demisionează din funcţia de preşedinte al Comisiei comunale de fond funciar Frumosu. Noi i-am spus că singurul mod ca să nu mai fie preşedintele Comisiei locale de fond funciar este să demisioneze din funcţia de primar. Asta e singura condiţie, să nu fie primar, dacă nu e in stare să rezolve problemele. Probabil acele probleme pe care in campania electorală s-a angajat să le rezolve, a spus Onofrei. Primarii sunt potrivit legii, preşedinţii comisiilor locale de Fond Funciar.


Intră acum și în grupul de