PoliTia ancheteazA la Moara punerile In posesie fAcute In mandatul trecut

Trebuie verificate cu atenTie anumite lucruri pentru cA activitatea fostului primar de Moara (nr- Constantin Rizea- PSD) pare sA nu fie In temeiul legal, a declarat subprefectul Alexandru BAiSanu. El a spus cA ancheta poliTiei se va extinde In mandatul actualului primar PD al comunei, David LaurenTie, dacA lucrurile persistA In greSealA. BAiSanu a precizat cA nu are ce-i reproSa actualului primar decIt faptul cA punerile In posesie cu terenuri nu au trecut prin Comisia localA de fond funciar, care nu a fost convocatA niciodatA. Am primit asigurAri cA aceastA comisie va fi funcTionalA, a spus subprefectul. BAiSanu s-a luat de cei de la PrimAria Moara In urmA cu o sAptAmInA reclamInd faptul cA hotArIrile de punere In posesie cu terenuri nu trec prin Comisia localA de fond funciar aSa cum obligA legea ci sunt luate de 2-3 oameni In frunte cu primarul, viceprimarul, secretarul Si inginerul agricol. La PrimAria Moara de care mA ocup de o sAptAmInA am fost personal Si am descoperit cA toate actele pe care le-au Inaintat cei de la primArie cAtre Comisia JudeTeanA de fond funciar nu au trecut prin comisia localA de fond funciar. Le-am cerut registrele In care ar fi trebui sA se afle procesele verbale dupA fiecare SedinTA a comisiei locale de fond funciar Si s-a dovedit cA din 26. 05. 2004 nu a avut loc nici o asemenea SedinTA la PrimAria Moara. Documentele au ajuns la Comisia judeTeanA de fond funciar fArA sA treacA prin Comisia localA. Am chemat primarul, secretarul , viceprimarul Si inginerul agricol cu problematica asta Si bineInTeles cA au dat-o din colT In colT. Au recunoscut iniTial cA nu au avut loc SedinTe, iar la un moment dat au dat-o cotitA cA au avut loc dar nu s-au fAcut procesele verbale. Cert este cA ceva este putred nu In Danemarca ci la Moara, a spus atunci BAiSanu. Subprefectul a precizat cA a primit o mulTime de reclamaTii de la Moara pe linie de fond funciar Si cA a transmis conducerii PrimAriei sA nu se mai TinA de joacA pentru cA sunt prea multe nemulTumiri. Pe de altA parte BAiSanu a spus cA documentele pe care Comisia JudeTeanA de fond funciar le-a primit de la PrimAria Moara In vederea validArii punerilor In posesie aveau toate actele In regulA.