MIrza- Modul in care actioneaza liberalii suceveni este prigoana politica

Tema a fost dezbAtutA In SedinTa Biroului Permanent JudeTean al PNL, desfASuratA la finele sAptAmInii trecute In prezenTa vicepreSedintelui PNL, Gheorghe Flutur, cInd s-a dat Si un termen pentru efectuarea miScArii: douA luni. InteresantA este motivaTia avansatA de deputatul PNL de Suceava, Mihai Sandu CaprA. Este de 10 ani preSedinte Si ar trebui Inlocuit cu unul mai tInAr, cu altA viziune, cu altA mentalitate, de la AlianTA. Noi suntem la putere Si trebuie sA conducem Si Consiliul JudeTean pentru cA de acolo se dirijeazA fondurile. Noi la AlianTA, avem oameni pregAtiTi sA ducA la Indeplinire acest mandat, a declarat CaprA. In schimb vicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur, aSteaptA sA-l dea jos pe MIrza cu ajutorul justiTiei. Pe rolul CurTii de Apel IaSi se aflA o acTiune InaintatA de PNL Suceava, care a contestat modul de constituire a Consiliului JudeTean Si alegerea funcTiilor de conducere pe motiv cA a fost IncAlcatA Legea finanTArii partidelor politice. Liberalii suceveni au reclamat faptul cA validarea consilierilor judeTeni s-a fAcut fArA ca toate partidele cu reprezentare In deliberativ sA fi depus la Curtea de Conturi rapoartele financiare ale campaniei electorale. Puterea In judeTul Suceava trebuie cIStigatA pInA la capAt. PopulaTia aSteaptA de la noi sA ne comportAm Si sA acTionAm ca un partid la putere Si eu sInt convins cA PUR, PD Si PNL Impreuna pot astAzi sA discute problema unei alte majoritATi Si a unei alte conduceri a Consiliul JudeTean. Nu putem sA-l lAsAm pe domnul MIrza, care s-a mai forTat o datA cu prefect PD, In perioada 1997-2000, sA rAmInA tot el la putere. Cred cA trebuie sA-i dAm o pauzA, din acest punct de vedere Si mi se pare Si moral corect sA cIStigAm pInA la capAt aceasta putere ca sA putem face ceva In judeT. JumAtATile de mAsura ne costA, a declarat Flutur, care a adAugat Cred In justiTie, cred cA va face dreptate Si sInt convins cA Si domnul MIrza InTelege, In al 12- lea ceas, cA e prea mult reportat pe 3 mandate. Si un preSedinte de stat, la al doilea mandat se opreSte. Cu atIt mai mult cu cIt In acest al treilea mandat a intrat IncAlcInd legislaTia cred cA trebuie sA se retragA. Eu sper ca justiTia sA se pronunTe cIt mai repede Si sA-i anuleze mandatul pentru cA este ilegal preSedintele Consiliului JudeTean. Gavril MIrza, care deTine Si funcTia de preSedinte al PSD Suceava, a respins atitudinea liberalilor apreciind cA declaraTiile lor seamAnA cu cele de pe vremea lui VISinski, Ana Pauker Si Teoharie Georgescu. Asemenea declaraTii se fAceau In anii 1950 cInd schimbau In birouri pe cine vroiau ei indiferent de lege. Credeam cA suntem In 2005 Intr-un stat de drept unde troneazA legea Si nu declaraTii Si voinTa muSchilor unor oameni, a spus MIrza. El a precizat cA a fost ales preSedinte al Consiliului JudeTean Suceava cu respectarea legii. Au dat In judecatA Si trebuie sA se pronunTe justiTia. RAmIn la convingerea cA trAim Intr-un stat de drept, un stat care pe 25 aprilie va semna Tratatul de aderare la Uniunea EuropeanA. Cu asemenea mod de a trata lucrurile apar semne de Intrebare, a spus MIrza, care a adAugat ceea ce se IntImplA acum seamAnA exact a prigoanA politicA.