Concurs de Oferte

OrganizeazA concursul de oferte pentru IncredinTarea execuTiei urmAtoarelor lucrAri de investiTii:

1) Modernizarea LEA 0,4kv In municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava
(garanTie de participare – 60.000.000 lei)

2) ReconstrucTie LEA 0,4kv RogojeSti, com. MihAileni, jud. BotoSani

(garanTie de participare – 50.000.000 lei)

3) Modernizarea PTCZ1 FAleau, com. Brodina, jud. Suceava
(garanTie de
participare – 50.000.000 lei)

4) MArirea siguranTei In funcTionare a reTelelor de joasA tensiune In zona
centralA a municipiului Suceava
(garanTie de participare -15.000.000 lei)

5) Modernizare baterie de acumulatoare staTia VereSti (garanTie de
participare-5.000.000 lei)

6) ImbunAtATirea nivelului de tensiune In zona Pt9, Pt47 Si PT 56 din
municipiul CImpulung Moldovenesc, jud. Suceava
(garanTie de participare –
20.000.000 lei)

7) Centrala termicA electricA sediu PRAM – SDFEE Suceava
(garanTie de
participare – 4.000.000 lei)

Concursul de oferte se organizeazA In conformitate cu OrdonanTa nr. 60/2001 aHGR 461/2001 Si a Ordinului comun MF/MLPAT nr. 1014/874/2001 Si va avea loc In data de 08.04.2005, ora 11:00 la sediul SDFEE Suceava str. Stefan cel Mare nr. 24.
Data limitA pentru transmiterea scrisorii de interes: 5 zile de la apariTia anunTului.
Depunerea ofertelor se poate face pInA la data de 08.04.2005, ora 10:00. Documentele pentru concursul de oferte se pot procura de la Serviciul energetic, studii, investiTii contra sumei de 200.000 lei/lucrare.

RelaTii suplimentare la Serviciul energetic, studii, investiTii al SDFEE Suceava, telefon 0230-205339.