Jumatate din laboratoarele medicale sucevene inchise temporar

AnunTul a fost fAcut de directorul DSP Suceava, Cristian Irimie, care a adAugat cA administratorii laboratoarelor ce vor continua sA active pInA la reglarea situaTiei, vor suporta amenzi. TotodatA, el a declarat cA In cazul altor cinci laboratoare, care aparTin spitalelor din FAlticeni, Vatra Dornei, Gura Humorului Si Siret, precum Si spitalului de Boli Cronice din Solca, s-a hotArIt acordarea unui termen de douA luni pentru a se pune la punct, Si a explicat cA s-a evitat suspendarea activitATii acestora, IntrucIt Inchiderea lor ar fi implicat probleme de ordin social.

Irimie a spus nici un laborator medical din spitalele menTionate nu are fAcut controlul de calitate extern, aSa cum se solicitA prin acel ordin, Si a adAugat cA In laboratorul Spitalului din FAlticeni s-a constatat cA spaTiul nu este ventilat artificial Si cA nu existA dotarea minimA obligatorie. Seful DSP a precizat cA mAsurile au fost luate dupA un control tematic realizat nu pentru a favoriza sau defavoriza pe cineva, iar laboratoarele a cAror activitate a fost suspendatA Si sunt sub contract cu Casa de SAnAtate, nu vor primi finanTare pInA nu-Si rezolvA problemele. El a menTionat cA din cele 26 de laboratoare medicale existente In judeT, doar 8 corespund normelor, cu toate cA ordinul Ministerului SAnAtATii a fost emis pe 17 februarie 2004, iar DSP acordase un termen de graTie de 10 luni Si nu de trei, cIt stabilise BucureStiul.