E.ON l-a informat pe Tariceanu ca vrea sa se extinda pe piata din Romania

In cadrul Intrevederii, reprezentanTii E.ON l-au informat pe premierul TAriceanu cu privire la dorinTa companiei de extindere, precum Si la interesul acesteia de a intra pe piaTa producAtoare din Tara noastrA.

Premierul a recomandat E.ON sA foloseascA furnizori locali, In acest sens el oferind exemplul societATii Electroputere S.A., care produce echipamente performante.

De asemenea, premierul a subliniat In cadrul IntAlnirii cA prezenTa companiei germane In RomAnia este beneficA, In contextul necesitATii atragerii de investiTii strAine In RomAnia.

Compania E.ON Energie AG va semna contractul de privatizare a SC Electrica Moldova. E.ON este cea mai mare companie de electricitate din Europa, cu activitATi In TAri precum Germania, Olanda, ElveTia, Ungaria, Slovacia sau Polonia Si Si-a manifestat interesul de a prelua In integralitate proeictul Consiliului JudeTean Suceava de modernizare a utilitATilor din judeT, investiTiile totale fiind de 235 de milioane de euro.

CJ Suceava a semnat, joi, un acord de principiu cu UK Utilities Services SRL BucureSti, contractor al E.ON UK de Incepere a procedurilor de transfer a drepturilor, fondurilor Si obligaTiilor proiectului Suceava-UtilitATi Si mediu la standarde europene.