Seful Serviciului de Investigare a Fraudelor Suceava, cercetat de PNA

Potrivit Biroului de PresA al IPJ Suceava, comunicatul de presA are la bazA rezoluTia Parchetului NaTional AnticorupTie a€“ Serviciul Teritorial Suceava, urmInd ca, In funcTie de soluTia proceduralA ce va fi dispusA faTa de ofiTer, la finalizarea cercetArilor, sA ne pronunTAm din punct de vedere statutar . AceeaSi sursA precizeazA cA , In prezent, comisarul Sef Dumitru BuTerchi ISi desfASoarA activitatea pe aceeaSi funcTie, conform prevederilor Statutului poliTistului Si a modificArilor ulterioare, urmInd ca situaTia acestuia sA fie stabilitA dupA definitivarea cercetArilor, prin soluTie proceduralA.Potrivit unor surse judiciare, comisarul Sef Dumitru BuTerchi este acuzat cA In perioada septembrie-octombrie 2003 ar fi primit bunuri In valoare de 30 de milioane de lei de la Tamara ChiribucA, administratorul a douA firme sucevene la care, la vremea respectivA, se dispusese efectuarea de controale fiscale, cu scopul de a restitui o documentaTie financiar-contabilA ridicatA de la una din cele douA firme Si pentru a interveni pe lIngA conducerea GArzii Financiare Suceava In scopul amInArii controalelor.