VAcAroiu a apreciat activitatea organizatiei PSD Suceava

SInteTi printre primele organizaTii din teritoriu care s-au comportat excelent In alegeri. CA s-ar fi putut Si mai bine acesta este un adevAr, a spus VAcAroiu. El a apreciat de asemenea Si faptul cA social- democraTii suceveni Si-au fAcut autocritica dInd exemplul altor organizaTii din TarA care au arAtat cu degetul cAtre conducerea centralA a partidului fArA sA vadA greSelile din curTile lor. Aici In Suceava PSD a cIStigat detaSat alegerile locale avInd In vedere cA din cele 112 localitATi 79 au primari PSD, a arAtat VAcAroiu. El a Incercat sA explice delegaTilor prezenTi la ConferinTa judeTeanA de alegeri cauzele care au fAcut ca PSD sA intre In opoziTie subliniind ca un lucru bun acela cA oamenii nu au pArAsit partidul. Asta demonstreazA unitatea partidului, demonstreazA cA sIntem o forTA, a precizat vicepreSedintele PSD. VAcAroiu a menTionat cA titulatura de partid corupt care I s-a aplicat PSD-ului este una exageratA In condiTiile In care au existat doar vreo 10- 20 de astfel de cazuri. A venit momentul sA intrAm In normalitate Si sA fim din nou ce am fost, cel mai puternic Si valoros partid din RomAnia, singurul capabil sA ducA societatea mai departe. SA ne pAstrAm optimismul Si sA gIndim de pe acum la strategii viabile, le-a transmis VAcAroiu social-democraTilor suceveni.