O mie de locuri de muncA la Bursa organizatA de AJOFM Suceava

Potrivit AgenTiei JudeTeanA pentru Ocuparea ForTei de MuncA, aratA cA pentru absolvenTii de studii superioare sunt disponibile posturi de inspector de asigurAri, consilier financiar, consilier manager, informatician, analist programator, jurist, economist, inginer mecanic, inginer electronist, inginer chimist, inginer agronom, sau agent de turism. Sursa citatA precizeazA cA absolvenTilor de studii medii le vor fi puse la dispoziTie posturi de ospAtar, bucAtar, confecTioner textile Si IncAlTAminte, agent de asigurAri, agent imobiliar, agent de pazA, operator pe calculator, Sofer, tImplar, dulgher, electrician, zugrav, sudor, instalator Si fierar betonist. De asemenea, conducerea AJOFM recomandA persoanelor care sunt In cAutarea unei slujbe Si se vor prezenta la BursA, sA aibA asupra lor actul de identitate, precum Si un C.V., pentru a facilita negocierea locului de muncA cu potenTialul angajator. AcTiunea de vineri va Incepe la ora 10 In foaierul Casei Culturii din Suceava, Si la ora 9 la sediile AgenTiei pentru Ocuparea ForTei de MuncA din FAlticeni, Gura Humorului, CImpulung Moldovenesc, Vatra Dornei Si RAdAuTi. La bursa generalA de anul trecut au participat 1 700 de persoane, din care 675 au fost Incadrate.