AVAS a blocat conturile pentru Inca 2.181 de debitori

AVAS urmareste sa recupereze creante In suma totala de 967.645.537.644 lei, reprezentAnd 46.571.219 USD, suma consolidata pe baza raportului leu / USD de la data preluarii creantelor.

Pentru 1.873 de debitori, cu creante individuale Intre 100 si 200 de milioane de lei, sumele Incasate urmeaza sa se vireze la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, conform prevederilor OUG nr. 95 / 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 557 / 2003.

In cazul celorlalti 308 debitori – preluati de la bancile cedente BANCOREX S.A., Banca Agricola S.A. si Banca Comerciala S.A. – sumele ce se vor Incasa au ca destinatie diminuarea datoriei publice interne.

Pe perioada blocarii conturilor sunt admise admise doar platile In contul creantei de tinute de AVAS si platile vizAnd drepturile salariale si alte privilegii legale.

Ordinul a fost transmis, spre a fi pus In aplicare, catre un numar de 38 de banci.