Socrii preSedintelui BAsescu, sArbAtoriTi de PrimAria Sucevei

Familia AndruScA a primit din partea municipalitATii o diplomA Si douA milioane de lei. AlAturi de socrii preSedintelui RomAniei au mai fost sArbAtorite alte 146 de cupluri sucevene care au la activ jumAtate de veac de cAsAtorie. Festivitatea s-a desfASurat In sediul PrimAriei municipiului Suceava cele 147 de cupluri fiind invitate In final la un cocktail de cAtre primarul liberal Ion Lungu. A fost un moment deosebit, emoTionant. Prin astfel de acTiuni dorim sA aducem o razA de luminA, de bucurie In sufletele acestor persoane In vIrstA, a declarat primarul Lungu. Este prima acTiune de acest gen desfASuratA de municipalitate In baza unei hotArIri de Consiliu Local aprobatA la iniTiativa primarului. Cuplurile care Implinesc 50 de ani de la cAsAtorie vor fi sArbAtorite trimestrial.