Hutanu-drumurile impracticabile determina pierderi in turismul sucevean

El a afirmat In SedinTa Comisiei Consultative a judeTului cA Dorna este aproape blocatA, din cauzA cA principalele drumuri care fac legAtura cu acest oraS nu sInt practicabile. HuTanu a spus cA drumul naTional 17 este foarte grav afectat pe tronsonul Vatra Dornei- CImpulung Moldovenesc Si de necirculat Inspre Pasul TihuTa. El a precizat cA agenTii economici din turism sInt IngrijoraTi, deoarece prin starea drumurilor li se aduce atingere directA asupra veniturilor Si i-a solicitat prefectului Onofrei sA intervinA pentru ieSirea din situaTia creatA. HuTanu a Tinut sA precizeze cA este greu de ajuns din Suceava In Uniunea EuropeanA, cu Sosele pline de gropi.