Apel cAtre primArii In ajutorul sinistraTilor din Banat

El a mai spus cA pInA acum, primarul de CalafindeSti, Loghin Saviuc Si-a exprimat intenTia de a colecta de la localnici, 50 de tone de cartofi, In timp ce Regia de Drumuri Si Poduri subordonatA Consiliului JudeTean este dispusA sA doneze 5-10 tone de ciment, pentru refacerea construcTiilor afectate de inundaTii. Deja, douA TIR-uri IncArcate In special cu alimente aduse de populaTia Sucevei la Indemnul primarului Ion Lungu, au luat calea judeTului TimiS. Ajutoarele trimise de-aici constau In 17 tone de cartofi, cIte douA tone Si jumAtate de lapte Si apA mineralA, sute de litri de ulei Si de kilograme de fAinA, douA tone de ImbrAcAminte Si pAturi, precum Si materiale de construcTie, cu precAdere cherestea. Primarul Lungu a precizat cA Inspre zonele sinistrate vor fi Indreptate Si alte ajutoare, care sunt colectate In prezent In centrele special amenajate pe raza judeTului.