TIrg educaTional cu oferte pentru anul academic 2005-2006

Potrivit rectorului UniversitATii, prof.univ.dr. Adrian Graur In cadrul tIrgului educaTional au fost organizate 12 standuri, din care nouA au fost amenajate de cele nouA facultATi componente ale UniversitATii, unul de Centrul de Orientare ProfesionalA, Consiliere Si Orientare In CarierA, unul al organizaTiilor studenTeSti, iar altul de prezentare generalA a instituTiei academice sucevene. TIrgul Si-a propus sA popularizeze In rIndul absolvenTilor de liceu oferta educaTionalA a UniversitATii pentru anul academic 2005-2006, a spus rectorul sucevean. Graur a precizat cA pentru viitorul an academic , Universitatea Stefan cel Mare din Suceava dispune de 830 de locuri pentru studiile universitare de licenTA In regim bugetat, 1300 de locuri la InvATAmIntul de licenTA In regim de taxA, pentru studiile universitare de Masterat – 46 de locuri bugetate Si 500 de locuri In regim de taxA, iar pentru studiile universitare doctorale un numAr de 23 de locuri. Elevii suceveni au primit informaTii privind numArul de locuri, perioadele de Inscriere pentru concursurile de admitere din sesiunile iulie Si septembrie, actele necesare pentru Inscriere Si condiTiile admiterii la fiecare din facultATile componente ale UniversitATii sucevene.

Facultatea de Inginerie MecanicA are alocate pentru anul academic 2005-2006 un numAr de 146 de locuri fArA taxA Si 89 de locuri In regim cu taxA pentru domeniile de specializare mecatronicA Si roboticA, inginerie Si management, inginerie industrialA, inginerie mecanicA, ingineria materialelor. Prof.univ.dr. Emanuel Diaconescu din cadrul FacultATii de Inginerie MecanicA a declarat cA InvATAmIntul de inginerie mecanicA a trecut printr-o perioadA mai grea din cauza falimentului unor Intreprinderi de profil.

Aparent, cererea de specializare In domeniul de inginerie mecanicA a scAzut, dar lucrurile ISi revin nu numai pentru ingineria mecanicA, ci pentru inginerie In general. Perspectiva este foarte bunA o datA cu intrarea RomAniei In Comunitatea EuropeanA In condiTiile In care o parte din industrie se va transfera aici, a explicat profesorul universitar sucevean. El a spus cA ingineria actualA s-a schimbat foarte mult, In sensul interdisciplinaritATii, al producerii de utilaje moderne cu inteligenTA Incorporate In ele arAtInd cA atIt specializArile de mecatronicA Si roboticA, dar Si alte specializAri s-au modernizat, procesele tehnologice sunt conduse Si optimizate cu calculatorul aSa IncIt cunoStinTele de tehnologie informaticA se Impletesc armonios Si se aplicA alAturi de cunoStinTele stricte de profil.

Facultatea de EducaTie FizicA Si Sport are alocate un numAr de 39 de locuri la InvATAmIntul de zi In regim bugetat Si 84 la zi cu taxA, iar Facultatea de Inginerie AlimentarA 49 de locuri la zi fArA taxA Si 130 la zi cu taxA.

Facultatea de Inginerie ElectricA are alocate pentru anul academic 2005-2006 un numAr de 161 de locuri la zi fArA taxA Si 241 la zi cu taxA, Facultatea de Istorie Si Geografie – 98 de locuri la zi fArA taxA, 160 de locuri cu taxA pentru studii universitare la zi Si 250 la ID, cu taxA.

Facultatea de Litere Si StiinTe ale ComunicArii dispune de 90 de
locuri la zi fArA taxA, 157 la zi Si 200 la ID In regim de taxA.

Facultatea de SilviculturA are alocate la InvATAmInt de zi fArA taxA 39 de locuri Si cIte 60 de locuri cu taxA la InvATAmIntul de zi Si la ID

Oferta de Scolarizare a FacultATii de StiinTe Economice Si AdministraTie PublicA cuprinde un numAr de 145 de locuri la zi fArA taxA, iar In regim de taxA un numAr de 230 de locuri la zi Si 550 la ID.

Facultatea de StiinTe ale EducaTie dispune pentru anul 2005-2006 un numAr de 63 de locuri la zi, subvenTionate de stat Si 94 la zi In regim de taxA.