Barbat din Liteni plecat la cules de lemne, inecat in riul Suceava

Potrivit Biroului de PresA al Inspectoratului JudeTean de PoliTie, Vasile BAlan, In vIrstA de 65 de ani, a plecat sImbAtA la strIns lemne de foc de pe marginea rIului Suceava care traverseazA Liteniul, Si nu s-a mai Intors. PoliTia mai informeazA cA au fost luate mAsuri pentru gAsirea dispArutului.