Electrica Suceava a decuplat mai multe puncte de consum ale Regionalei CFR Iasi

Directorul Sucursalei, Vasile Ilie, a declarat cA mAsura nu afecteazA siguranTa traficului feroviar. El a mai spus cA pentru recuperarea Intregii restanTe, de aproximativ 100 de miliarde de lei, pe care Regionala CFR IaSi o are , furnizorul de electricitate a introdus acTiune In justiTie. Ilie a precizat cA IncA 22 din cei 171 de mari consumatori din judeT au facturi deconectabile In sumA de 30 de miliarde de lei. Ei au fost preavizaTi, iar In cazul In care nu-Si achitA urgent debitele, nu vor mai primi energie electricA.