Trei mii de elevi suceveni solicita sprijin pentru cumpararea unui calculator

PurtAtorul de cuvInt al Inspectoratului Scolar JudeTean, Laura Hacman, a declarat cA s-au Inregistrat 3 063 de cereri, din care 11 din partea unor studenTi ai UniversitATii A« Stefan cel Mare A». Ea a adAugat cA In prezent sInt verificate datele solicitanTilor, Si estimeazA cA aceastA operaTiune se va Incheia pInA la sfIrSitul lunii iunie. In clasamentul solicitanTilor subvenTiei, judeTul Suceava este pe locul trei In TarA, dupA Dolj Si MureS. In 2004, un numAr de 1373 de elevi Si un student din judeT, au fost selectaTi pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru achiziTionarea unui calculator, iar 54 dintre ei au renunTat la bonurile valorice pentru cA nu aveau cu ce suporta diferenTa de bani. Programul se adreseazA elevilor Si studenTilor ce provin din familii In care venitul lunar este de 1,5 milioane de fiecare membru.