Instalarea de conducte de gaz in comuna Vama se va face chiar prin instanta

SInt cinci situaTii de blocare a lucrArilor In comuna Vama, proprietarii terenurilor nepermiTInd trecerea conductelor pe terenurile pe care le deTin, a spus MIrza. In aceste condiTii el a precizat cA In perioada urmAtoare, CJ Suceava Ii va acTiona In justiTie pe cei cinci proprietari, baza legalA pentru aceastA acTiune fiind Legea nr. 351/2001 a€“ Legea gazelor. Gavril MIrza a afirmat cA potrivit acestei legi persoanele respective sInt obligate sA permitA trecerea conductelor de gaz metan, cu condiTia ca firma care realizeazA lucrArile sA redea proprietarului terenul In forma sa iniTialA, precum Si despAgubirile aferente. Vom lucra acolo unde s-a InTeles importanTa acestor lucrAri Si vom interveni prin aplicarea unor hotArIri ale justiTiei acolo unde se va face opoziTie, a declarat MIrza, care a mai adAugat cA nu este exclus ca refuzul unora de a permite trecerea conductelor sA fie determinatA Si de anumite influenTe venite din parte unor persoane. Pe de altA parte, preSedintele CJ Suceava a Tinut sA dea asigurAri cA pInA In luna septembrie a acestui an reTeaua de gaz metan va ajunge In municipiul CImpulung Moldovenesc.