Gradinitele sucevene si-au prezentat oferta educationala

Iuliana Alexa, unul dintre iniTiatorii manifestArii, a declarat cA tIrgul reprezintA Si o formA de marketing educaTional, IntrucIt fiecare grAdiniTA ISi face promovare prin elementele care o particularizeazA, respectiv activitATi extraScolare, parteneriate educaTionale Si parteneriate cu comunitatea localA. Iuliana Alexa a spus cA acTiunea se adreseazA pArinTilor, care au astfel posibilitatea de a lua contact, la standurile special amenajate, cu oferta celor 20 de grAdiniTe cu program normal Si prelungit. De asemenea, ei ISi vor putea Inscrie copiii Intr-o anumitA unitate de InvATAmInt preScolar, In funcTie de ceea ce vor pentru micuTii lor. Bursa Locurilor In GrAdiniTe este la a treia ediTie.