Amenzi pentru poluare sau depozitarea necontrolata a deseurilor

Unitatea minierA dorneanA a fost amendatA cu 75 de milioane de lei, pentru poluare, dupA ce din cauza ploilor abundente din perioada 6-8 mai, o cantitate de steril deversat dintr-un iaz de decantare de la TarniTa a fost antrenatA In pIrIul BrAteasa, care se varsA In rIul Moldova. Viceprimarii din Cornu Luncii Si DrAgoieSti, Mihai Vatrici, Si respectiv Gheorghe Oanea, au fost sancTionaTi cu cIte 10 milioane de lei, pentru depozitarea necontrolatA a deSeurilor. Tot In luna mai, administratorul fabricii de alcool Croi VictoriTa din DorneSti, a fost amendat cu 45 de milioane de lei, pentru nerealizarea mAsurilor impuse la un control anterior, fiind vorba In principal de nesalubrizarea zonelor limitrofe depozitului de combustibil. Cu 15 milioane de lei, a fost sancTionat administratorul societATii Andezitul CImpulung Moldovenesc, pentru depozitarea deSeurilor la IntImplare, dar Si pentru poluarea solului cu produse petroliere.