Bogdan Cristache va prelua sefia grupului liberal din Consiliul Judetean Suceava

Propunerea a fost avansatA de preSedintele OrganizaTiei Municipale Suceava a PNL, consilierul judeTean Dan Gabriel Gospodaru, Si trebuie validatA de filiala judeTeanA a partidului. Inlocuirea lui Cadariu a fost determinatA se pare de consilierii judeTeni ai PD Impotriva cArora liberalul Si-a Indreptat criticile In ultima perioadA. Nu mai mult, sAptAmIna trecutA Cadariu a anunTat cA va cere Consiliului NaTional de Conducere al AlianTei PNL-PD sA ia mAsuri, dupA ce consilierii judeTeni democraTi au votat alAturi de cei ai PSD, pentru respingerea a douA solicitAri ale prefectului PNL Orest Onofrei, de reanalizare a unor hotArIri. Gospodaru a apreciat cA ieSirea liberalului humorean a fost lipsitA de subtilitate politicA. Domnul Cadariu e bAiat tInAr, este un foarte bun activist al partidului Si este un om cu inimA mare care vrea sA facA ceva pentru zona care l-a trimis. In virtutea tinereTii a dat dovadA cIteodatA de lipsA de subtilitate politicA, a spus liderul liberalilor din municipiul Suceava. Gospodaru a admis totuSi cA aleSii democraTi au tratat puTin superficial lucrurile In Consiliul JudeTean. Colegii de la PD, dupA pArerea mea, au tratat lucrurile respective puTin superficial. Nu a fost rea voinTA. A fost poate o lipsA de comunicare, cA nu ne-am IntAlnit Inainte sA discutAm. Nu cred cA a fost o disfuncTionalitate doritA ci o IntImplare nefericitA, a precizat Gospodaru .Prefectul Onofrei ceruse Consiliului JudeTean sA rediscute hotArIrea privind alegerea unui membru al AutoritATii Teritoriale de Ordine PublicA fArA respectarea secretului votului Si sA modifice hotArIrea prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare Si funcTionare a deliberativului judeTean, In sensul eliminArii prevederilor care delegau unele atribuTii preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean, Gavril MIrza.