Alesii locali conservatori constituie o Liga nationala

Liderul judeTean al conservatorilor suceveni, Constantin Gheorghe, a declarat, vineri, Intr-o conferinTA de presA, cA aceastA SedinTA este determinatA din prisma direcTiilor pe care aleSii locali le vor urma In perioada urmAtoare In cadrul comunitATilor pe care le reprezintA. PreSedintele PC, Dan Voiculescu, va comunica cu aceastA ocazie aleSilor locali discuTiile pe care le-a purtat cu reprezentanTii Partidului Popular European Si mai ales ce atitudine trebuie sA adopte In cadrul filialelor pentru a accede la PPE, a spus Gheorghe. Din judeTul Suceava vor participa la SedinTA 99 de consilieri locali, treo primari Si Sase viceprimari ai PC.