LICITATIE PUBLICA

organizeaza
LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

pentru vanzarea unor mijloace fixe, aprobate pentru
scoaterea din functiune si valorificare prin Hotararea
nr. 3 74.04.2005 a Consiliului de Administratie al
S.C. Electrica Serv SA

Licitatia va avea loc in data de 29.06.2005 (exclusiv pentru IMM), ora 10, la sediul Ag. Suceava, situat in Suceava, str. Parcului nr. 2 si se va repeta in caz de neadjudecare, la datele de 6.07.2005 si 13.05.2005 la aceeasi ora si in acelasi loc (inclusiv persoane fizice).

Garantia de participare la licitatie: 10% din pretul de pornire.

Taxa de participare la licitatie: 400.000 lei vechi (40 lei noi).

Documentele licitatiei pot fi procurate de la sediul AISE Suceava-BAPAC, contra sumei de 50000 lei vechi (5 lei noi).

Mijloceie fixe ce fac obiectul licitatiei sunt constituite in principal din autoturisme, automobile mixte tip LEA l si LEA 4, scule si dispozitive de lucru, grupuri electrogene si altele si pot fi vizionate la sediul Agentiei din str. Parcului nr.2, municipiul Suceava.

Informatii suplimentare se pot obtine de la BAPAC, parter, camera 2 (telefon 0230/205686, 0230/205685).