CONCURS

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiilor de:

– Inginer silvic- 14 posturi
– Subinginersilvic-1 post
– Inginer constructor-1 post
– Tehnician silvic -11 posturi
– Sef district sil vie-16 posturi
– Padurar -40 posturi
– Agent paza parc – 4 posturi
– Maistru exploatare-1 post
– Sef district drumuri-2 posturi
– Maistru de herghelie – 2 posturi

in aparatul Directiei Silvice Suceava si la subunitatile acesteia.

Concursul consta intr-o proba scrisa si una orala (interviu) si se va desfasura dupa cum urmeaza:
PROBA SCRISA -in AULA Facultatii de Silvicultura Suceava
-in data de 8 iulie 2005, ora 11.00: pentru functiile de padurar, agent paza parc, maistru exploatare, sef district drumuri, maistru herghelie
-in data de 13 iulie 2005, ora 10.00: pentru functiile de inginer silvic, subinginer silvic, sef district silvic, tehnician silvic si inginer constructor.
Pentru a fi admis la proba orala, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 5,00.
PROBA ORALA – in Sala de sedinte a Directiei Silvice Suceava
-in data de 11 iulie 2005 si 12 iulie 2005 ora 9.00:
pentru functiile de padurar, agent paza parc, maistru exploatare, sef district drumuri, maistru herghelie.
• in data de 14 iulie 2005 si 15 iulie 2005, ora 9.00: pentru functiile de inginer silvic, subinginer silvic, sef district silvic, tehnician silvic si inginer constructor.

Nota finala a concursului rezulta din insumarea notei acordata pentru activitatea anterioara (ponderata cu 20%) si media probelor din concurs (ponderata cu 80%).
Nota minima pentru a fi declarat admis: 7,00.

Conditii de participare:
• Pentru inginer silvic:
-Absolvent al Facultatii de Silvicultura;
– Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: inginer silvic debutant (subunitati) si inginer silvic (aparat directie);

• Pentru subinginer silvic:
-Absolvent al Colegiului de Sani profil silvicultura;
– Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: subinginer silvic debutant;

• Pentru inginer constructor:
-Absolvent al invatamantului superior de specialitate;
– Vechime minima: 4 ani;

• Pentru tehnician silvic:
– Absolvent al scolii tehnice silvice de 2 ani;
– Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: tehnician silvic debutant;

• Pentru sef district silvic:

– Absolvent al Facultatii de Silvicultura sau al scolii tehnice silvice de 2 ani;
-Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: inginer silvic debutant, subinginer silvic gradatia 111, tehnician silvic gradatia 1

• Pentru padurar (inclusiv cel de vanatoare):
– Absolvent al liceului silvic sau scolii profesionale silvice;
– Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: padurar debutant;

• Pentru maistru exploatare:
– Absolvent al scolii tehnice silvice de 2 ani;
-Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: tehnician silvic gradatia III

• Pentru sef district drumuri:
– Absolvent al invatamantului mediu de specialitate;
– Vechime minima in specialitate: 5 ani

• Pentru agent paza parc:
– Absolvent al invatamantului mediu sau profesional de specialitate;
– Fara conditii de vechime;
– Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala -constituie un avantaj.

• Pentru maistru de herghelie:
– Absolvent al invatamantului mediu de specialitate;
– Vechime minima in specialitate: 2 ani;

Dosarele de inscriere la concurs, pentru toate functiile, se vor depune la sediul Directiei Silvice Suceava – Secretariat, pana la data de 05.07.2005 inclusiv, ora 16.30 si vor cuprinde urmatoarele documente:
1. Cerere de inscriere la concurs, cu precizarea functiei;
2. Curriculum vitae (conform model din H.G. nr. 1021/25.06.2004);
3. Copie dupa diploma de studii;
4. Cazier judiciar;
5. Fisa de aptitudine eliberata de Cabinetul de medicina muncii;
6. Recomandare de la ultimul loc de munca.
Absolventii care se angajeaza prima data vor prezenta recomandarea de la unitatea de invatamant.
Bibliografia pentru concurs se poate ridica de la sediul Directiei Silvice Suceava, Compartimentul Resurse Umane si Organizare, de la sediile subunitatilor directiei silvice sau de pe site-ul Directiei Silvice Suceava – www.silvasv.ro.
Candidatii care au depus dosare pentru concursul din data de 15.06.2005 vor depune la secretariatul directiei silvice, pana la data de 05.07.2005, numai cererea de inscriere.
La concurs se pot inscrie si candidati care nu s-au inscris la concursul din data de 15.06.2005. Eventuale relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane si Organizare, tel.217.202,217.781 sau 217685 int. 216,222.

loading...