Comunicat Electrica

Concursul profesional „Trofeul Electricianului” se organizeaza de catre S.C. Electrica S.A. si Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate „Univers”, pentru toti electricienii din cadrul entitatilor organizatorice ale S.C. Electrica S.A. si ale Filialelor de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice.


Acest concurs are drept scop stimularea interesului si preocuparii salariatilor din Filiala Electrica Moldova S.A. pentru imbunatatirea continua a nivelului profesional, in vederea bunei functionari a instalatiilor sectorului energetic, a satisfacerii cerintelor clientilor precum si pentru popularizarea meseriilor specifice activitatii de distributie si furnizare a energiei electrice.

Concursul se deruleaza in mai multe faze avand drept scop evidentierea celor mai buni dintre cei buni, dupa cum urmeaza:

1. Faza de masa sau de selectie care s-a desfasurat in perioada 16 si 17 iunie 2005, intrecerile avand loc in centrele sucursalelor. Aceasta faza constituie baza concursului.

2. Faza pe sucursala, a reunit ocupantii locurilor I, II, III din faza anterioara. Concursul s-a desfasurat in zilele de 23.06.2005 (proba teoretica) si 24.06.2005 (proba practica). Subiectele pentru probele teoretice si practice au fost identice pentru toate sucursalele.

3. Faza pe Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice se desfasoara la Sucursala Suceava in perioada 06 – 08 iulie 2005 prin participarea castigatorilor fazei pe sucursale, situati pe primele trei locuri de la fiecare specialitate.

4. Faza finala pe tara se va desfasura in perioada 18 – 22 iulie la Ploiesti si va fi organizata de catre Filiala Muntenia Nord SA.

Concursul are la baza un Regulament, care stabileste etapele desfasurarii concursului, grupele de specialitati pentru care se concureaza, modul de desfasurare a probelor teoretice si practice, criteriile de punctaj si componenta comisiilor de evaluare implicate in organizare. Acelasi regulament stabileste distinctiile, premiile si recompensele ce revin fiecarei etape de calificare.

Concursul profesional „Trofeul Electricianului” se inscrie in seria manifestarilor legate de sarbatorirea zilei de 20 iulie – „Ziua Energeticianului”.

Consideram ca desfasurarea unui asemenea concurs profesional la nivel national creeaza premisele obtinerii unor informatii despre pregatirea profesionala cat si despre procesul de formare profesionala, si speram ca cei mai buni sa primeasca laurii si laudele ce li se cuvin.

Director,

ing. Vasile Ilie

loading...