Reforma studiilor doctorale realizata de MEdC-pas spre integrare europeana

In conformitate cu acest document, pentru prima data in Romania, doctoratul este considerat un ciclu de studii universitare cu doua componente obligatorii, indiferent de forma doctoratului, la zi sau la fara frecventa: studii avansate si cercetare stiintifica si, totodata, mecanisme de control al calitatii studiilor doctorale pe baza unor evaluari externe realizate de comisii de experti.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 567/2005 si reglementarea sectoriala a acestora, ministrul educatiei si cercetarii, profesor universitar Mircea Miclea, a semnat astazi, 6 iulie, ordinul nr. 4491 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat incepand cu anul universitar 2005/2006

Ordinul de ministru aduce mai multe elemente de noutate:

Astfel, doctoratul devine ciclu de studii universitare, conform practicilor din Uniunea Europeana si America de Nord

Vor exista doua tipuri de doctorat: profesional si stiintific.

Studiile universitare de doctorat presupun parcurgerea a doua etape succesive sub indrumarea unui conducator de doctorat: programul de pregatire universitara avansata si programul de cercetare stiintifica. Cerintele celor doua etape ale studiilor universitare de doctorat sunt identice la ambele forme de invatamant (zi sau fara frecventa).

O componenta distincta a regulamentului de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat trebuie sa fie mecanismele de asigurare a calitatii programelor de studii avansate si ale programelor de cercetare stiintifica ale Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D). In cazul incalcarii acestei cerinte, se instituie – prin HG 567/15 iunie – penalizari care vor merge de la retragerea dreptului institutiei de a organiza studii doctorale pe o perioada de 3 ani pana la retragerea dreptului de conducere de doctorat sau a titlului de doctor.

Toate Institutiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat si coordonatorii de doctorat vor fi reevaluati si reacreditati pana la data de 1 mai 2006.

Doctoratul la forma de invatamant fara frecventa se desfasoara numai pe baza de taxa.

In cadrul studiilor doctorale, se va urmari formarea competentelor necesare eleborarii de proiecte, obtinerii de granturi de cercetare, managementul acestora si monitorizarii permanente a calitatii si performantei in propria activitate si in activitatea echipei.

loading...