Administrația publică din România se pregătește să intre în grevă generală

Administrația publică din România se pregătește să intre în grevă generală după ce vor fi strânse semnăturile necesare unei astfel de acțiuni de către Federația Națională a Sindicatelor din Administrație – FNSA, Federația Sindicatelor din Administrația Locală – SED LEX, Federația Sindicatelor din Administrația Publică – PUBLISIND și Federația Sindicatelor Pro Administrație din România – FSPAR. Data grevei generale va fi stabilită în momentul în care va exista numărul legal de semnături pentru organizarea unei acțiuni.

greva

Potrivit unui comunicat de presă trimis de Lucian Cuseac, președintele Sindicatului Județean „Ștefan cel Mare” din cadrul Primariei Suceava și vicepreședintele  FSPAR, cele patru sindicate, în numele membrilor pe care îi reprezintă, își exprimă „profunda indignare și nemulțumire față de tratamentul sfidător și discriminatoriu pe care guvernanții îl manifestă în raport cu angajații din administrația și instituțiile publice locale”.

Liderii celor patru sindicate arată că prin adoptarea OUG nr.27/30 iunie 2015 se demonstrează încă o dată batjocura faţă de această categorie de personal căreia autoritatea publică îi poate stabili o creştere salarială de până la 12%, însă aceasta este condiţionată de încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat, cumulativ cu încadrarea acestora în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale, adică la nivelul anului 2014.

„Prin urmare, această creştere salarială poate fi acordată în situaţia în care se vacantează posturi prin plecarea personalului sau se reduce numărul de personal din administraţia publică locală, care şi aşa este mult sub cel prevăzut de normele legale. Acest fapt este invocat şi în preambulul actului normativ, printre motivele adoptării ordonanţei fiind și lipsa acută de personal din administraţia locală pusă pe seama nivelului scăzut al salariilor din acest domeniu”, explică liderii de sindicat.

Ei atenționează că respectarea cumulativă pentru angajaţii din administraţia locală a celor două condiţii menţionate anterior, în fapt conduce la neaplicarea creşterilor salariale, ceea ce vine în contradicţie cu motivele stipulate în preambulul Ordonanţei, potrivit cărora neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente între anumite categorii de salariaţi, iar cu atât mai mult imposibilitatea punerii lui în aplicare duce la creşterea acestor discriminări.

„Practic, adoptarea OUG nr.27/2015 a creat un haos și mai mare administraţia publică locală. Acest act normativ poate fi pus în aplicare de către instituţiile administraţiei publice locale doar dacă Ministerul Finanţelor majorează plafonul de cheltuieli cu 12%”, precizează liderii de sindicat.

Totodată, reprezentanții celor patru federații au arătat că la data de 19 iunie 2015 au trimis o notificare Guvernului României prin care au solicitat convocarea procedurii de conciliere, în conformitate cu Legea nr.62/2011, înaintând o listă de revendicări.

Potrivit listei de revendicări, sindicatele cer corelarea prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu legislaţia specifică funcţiei publice şi legislaţia muncii, punerea în aplicare a acesteia în regim de urgenţă în anul 2015;  reacordarea drepturilor suspendate (plata orelor suplimentare, premii, salarii de merit) şi a drepturilor abrogate (al -13-lea salariu şi prima de vacanţă); deblocarea nivelului de salarizare în plată pentru funcţii similare de la nivelul treptei trei de salarizare din 2010; acordarea tichetelor de masă şi a tichetelor de vacanţă (tichetele de vacanţă pentru administraţia publică locală pot fi acordate doar dacă va fi modificată OUG nr.83/2014); dreptul la negociere colectivă prin eliminarea art.138 din Legea dialogului social nr.62/2010.

„Întrucât Guvernul României nu a respectat prevederile legale în ceea ce priveşte organizarea în termen de 10 zile a concilierii, conflictul de muncă este declanşat la nivelul administraţiei publice”, a mai arătat sursa citată.