Din septembrie, in farmaciile sucevene isi vor face loc si condicile de sugestii

Asta se va intimpla din septembrie, dupa ce noul presedinte-director general al Casei Judetene de Sanatate, Cristina Iordachel a acceptat propunerea pe aceasta tema avansata de specialistii Biroului Control in urma controalelor pe care le-au realizat in primele doua zile din august. Alte propuneri facute de ei si aprobate de Cristina Iordachel spun ca farmaciile care au incheiate contracte cu Casa trebuie sa elibereze compensate si gratuite in limita plafoanelor lunare, conform programului de lucru stabilit si ca farmacistii au obligatia de a informa in scris Casa de Sanatate, cu privire la epuizarea fondurilor lunare prevazute in contract, cu mentionarea datei si orei. De asemenea, farmacistii vor trebui sa informeze in timp util Casa de Sanatate Suceava despre intreruperea activitatii de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite, cu motivarea expresa a acestui lucru. 13 farmacii sucevene au primit avertismente dupa verificarile de la inceputul acestei luni, cind specialisti ai Casei Judetene au verificat activitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite in 56 din cele 93 de farmacii aflate in relatii contractuale cu institutia. In timpul controalelor s-a constatat ca 10 farmacii nu eliberau medicamente in regim compensat si gratuit, si nu au informat Biroul de specialitate al CJAS despre motivele care au condus la luarea acestei decizii. In alte doua farmacii, la treaba erau doar asistentii de farmacie, nu si farmacistii, in timp ce o farmacie nu elibera bonuri fiscale asiguratilor, dupa onorarea prescriptiilor medicale. Toate farmaciile unde au fost depistate deficiente, au fost sanctionate cu avertisment, iar la urmatoarea abatere, Casa de Sanatate va rezilia unilateral contractele incheiate cu acestea.

loading...