LICITATIE

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunta organizarea unor licitatii pentru atribuirea contractelor de prestari servicii pentru activitatea de:

EXPLOATARE MASA LEMNOASA PE PICIOR
DEBITARE BUSTENI RASINOASE
pentru ocoalele silvice Brosteni, Crucea, Iacobeni, Cirlibaba, Falcau si Brodina.

Licitatiile vor fi publice, cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat si se vor desfasura pe data de 12.09.2005, orele 13.00, pentru serviciul de exploatare a masei lemnoase si pe data de 12.09.2005, orele 14.00, pentru serviciul de debitare busteni rasinoase.
Pentru admiterea la licitatii se va organiza o preselectie in data de 07.09.2005, ocazie cu care agentii economici interesati vor depune pe langa statutul societatii care trebuie sa ateste obiectul de activitate, certificatul constatator privind actionariatul societatii si documente care sa ateste capacitatea tehnica si financiara necesara pentru prestarea acestor activitati.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se poate obtine de la biroul comercial-productie din cadrul Directiei Silvice incepand cu data de 05.09.2005.
Data limita de depunere a ofertelor este 09.09.2005, orele 12.00.
Criteriul care va fi utilizat la atribuirea contractelor de prestari servicii va fi „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”.
Relatii suplimentare se pot obtine de la biroul comercial-productie din cadrul Directiei Silvice, la telefoanele 0230/217685, int. 116 sau 0230/521641.

loading...