CONCURS pentru ocuparea unui post de inginer zootehnist


Intră acum și în grupul de

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
cu sediul în Bdul. 1 Mai nr.6 Suceava 
telefon 217685, fax 521783, e-mail [email protected],
ORGANIZEAZA
 în data de 15 octombrie 2007, ora 10, la sediul sau
CONCURS
pentru ocuparea unui post de inginer zootehnist la Herghelia Lucina

Conditii de participare:

Absolvent al învatamântului superior de specialitate cu diploma de licenta.
 

      Înscrierile se pot face la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pâna la data de 11 octombrie 2007, ora 16, depunând urmatoarele documente:

– cerere prin care solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru participarea la verificarea organizata pentru ocuparea postului vacant anuntat;
– curriculum vitae (conform model din H.G. nr. 1021/25.06.2004);
– diploma ce atesta studiile prevazute la conditiile de participare (original si copie);
– carnet de munca (copie);
– certificat de cazier judiciar;
– buletin (carte) de identitate (original si copie);
– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care sa ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare;
– recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral (absolventii care se încadreaza prima data vor prezenta recomandare de la unitatea de învatamânt absolvita).
       Tematica si bibliografia pentru concurs se pot obtine de la sediul Directiei Silvice Suceava, Compartimentul Resurse Umane si Organizare si de la subunitatile acesteia.


Intră acum și în grupul de