ISJ Suceava: 11 şcoli sucevene nu au îndeplinit standardele la evaluarea ARACIP şi fac demersuri să remedieze indicatorii

Un număr de 11 şcoli sucevene care nu au îndeplinit standardele naţionale de calitate în urma evaluării ARACIP fac demersuri pentru remedierea indicatorilor la care au primit calificativul nesatisfăcător în vederea obţinerii atestatelor de calitate valabile cinci ani de zile.

scoala clasa banci

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a precizat într-un comunicat de presă că la propunerea Ministerului Educaţiei şi a ISJ Suceava, în anul şcolar 2014-2015, 46 de unităţi de învăţământ sucevene au intrat în procesul de evaluare periodică în cadrul a două proiecte strategice ale ARACIP, respectiv „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale” şi „Educație de calitate în școlile din mediul rural”.

Anuţei a spus că în urma vizitelor de evaluare externă, experţii ARACIP au propus calificative pentru fiecare dintre cei 43 de indicatori din standardele naţionale de calitate, iar conform evaluării iniţiale, 25 de unităţi şcolare din judeţul Suceava din totalul celor 46 propuse pentru evaluarea periodică,  îndeplinesc standardele naţionale şi vor primi atestate de calitate valabile 5 ani:

“La data de 30 iunie 2015, 21 de şcoli nu îndeplineau unul sau mai mulţi indicatori la nivel minimal obligatoriu (Satisfăcător). În cazul acestora, ARACIP a transmis notificări către I.Ş.J. Suceava şi, după caz, altor instituţii (Consiliilor Locale, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava) prin care s-a atenţionat asupra faptului că unităţile verificate nu îndeplinesc standardele naţionale la nivel minimal şi obligatoriu, conform HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare şi evaluare periodică”, se precizează în comunicatul de presă al ISJ Suceava.

 

Sursa citată mai precizează că, în perioada 15-30 august 2015, precum şi în luna noiembrie 2015, unităţile de învăţământ din judeţ au avut posibilitatea de a transmite ARACIP dovezi de îmbunătăţire pentru aspectele apreciate ca neconforme în evaluarea iniţială.

ISJ suceava

Astfel, în prezent, din totalul celor 21 de şcoli care au avut indicatori evaluaţi cu “nesatisfăcător” în cadrul evaluării periodice a ARACIP, opt unităţi de învăţământ au remediat aspectele neconforme, respectiv Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială „G. Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Grupul Şcolar Broşteni, Şcoala nr. 1 Iaslovăţ, Grădiniţa Specială Fălticeni, Şcoala Gimnazială Rădăşeni, Şcoala Gimnazială „D. Vatamaniuc” Suceviţa, iar documentaţia transmisă de Şcoala Gimnazială Calafindeşti şi Şcoala Gimnazială „N. Stoleru” Baia  se află încă în evaluarea ARACIP.

Alte 11 unităţi de învăţământ din judeţul Suceava : Şcoala Gimnazială Bilca, Şcoala Gimnazială Udeşti, Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, Şcoala Gimnazială „D. Onciul” Straja, Şcoala Gimnazială Neagra Şarului, Şcoala Gimnazială Poiana Micului (Mănăstirea Humorului), Şcoala Gimnazială Botoşana, Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi, Şcoala Gimnazială Hănţeşti, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei, Şcoala Gimnazială Dorneşti nu vor primi atestat de calitate din partea ARACIP întrucât fie nu au autorizaţie sanitară de funcţionare- 4 şcoli, fie nu au ASF şi nici cabinet de consiliere psihopedagogică- 3 şcoli, fie nu au ASF, nu au aviz ISU sau dotarea TIC este sub normative aşa cum este cazul unei şcoli, fie nu au ASF şi nici aviz ISU – 1 şcoală, în timp ce o altă şcoală nu are ASF, aviz ISU, cabinet de consiliere psihopedagogică şi nici nu are încheiat un protocol cu un medic de familie, iar o altă şcoală nu are ASF, nu are aviz ISU, nu are cabinet de consiliere psihopedagogică, dotarea TIC este sub normative, activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice lipseşte, înregistrându-se, totodată, şi deficienţe manageriale.

Astfel, şcolile care nu vor primi atestat ARACIP conform raportului din iunie 2015 din cauza indicatorilor menţionaţi au posibilitatea să remedieze indicatorii evaluaţi cu nesatisfăcător într-un interval de un an/doi ani de la data evaluării.

“Cele 11 şcoli care nu vor primi atestat ARACIP sunt în perioada de remediere (1 an) a indicatorilor la care au obţinut NS. Menţionăm că în cazul în care vor obţine cel puţin unul din calificativele: satisfăcător, bine, foarte bine sau excelent, şcolile vor primi atestatul ARACIP”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, Cezar Anuţei.

Potrivit  Legii calităţii nr. 87/2006, unităţile şcolare care au obţinut cel puţin un calificativ Nesatisfăcător nu primesc atestat de calitate, dar sunt monitorizate de IŞJ Suceava pentru îmbunătăţirea activităţii.

Articolul 34 din Legea calităţii nr. 87/2006 prevede :

„(1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care avertizează furnizorul de educaţie şi acordă un termen de un an pentru aducerea activităţii educaţionale la nivelul standardelor naţionale în vigoare.

(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educaţie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.

(3) Dacă şi noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării dispune:

  1. a) încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I;
  2. b) obligarea furnizorului de educaţie să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anii de studii pentru care continuă

(4) Furnizorul de educaţie este obligat să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.

(5) Dacă şi acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care încetează definitiv şcolarizarea în cadrul respectivului program şi se reglementează situaţia bazei materiale şi a studenţilor sau elevilor.” (Liliana Bujdei)