Curtea de Conturi a găsit nereguli la procedura de atribuire a contractului la modernizarea drumului Suceava-Botoşani şi a dispus corecţii financiare de 6,4 milioane lei

Curtea de Conturi a României a găsit nereguli la procedura de atribuire a contractului de modernizare a drumului Suceava-Botoşani.

Potrivit raportului întocmit pentru anul 2014 şi dat publicităţii, în cadrul proiectului „Modernizare DN 29 Suceava-Botoșani km 0+000 – 39+071”, având ca beneficiar Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, în calitate de Autoritate Contractantă, în urma verificării procedurii de atribuire a contractului de lucrări de către echipa de audit au fost sesizate, printre altele, nereguli referitoare la utilizarea unor cerințe de calificare nelegale și nerelevante, având caracter restrictiv, privind demonstrarea experienței similare, fiind încălcate prevederile art. 178, alin. (2) și art. 188 alin. (2), lit. a), din OUG nr.34/2006.

lucrari drum national suceava botosaniPotrivit prevederilor legale pentru abaterile identificate s-a aplicat valoarea cea mai mare a corecției financiare de 10% din valoarea contractului, respectiv suma de 6,455 milioane de  lei, impactul financiar asupra cheltuielilor declarate în anul 2014 fiind de 3,216 milioane de lei.

Contractul de finanţare pentru acest drum a fost semnat în noiembrie 2014 între AM POS Transporturi şi CNADNR pentru suma de 91,2 milioane de lei, din care 62,5 milioane de lei reprezenta finanţarea nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Lucrările de modernizare au început însă în octombrie 2013 şi s-au încheiat în august 2014, drumul fiind ulterior decontat prin Programul Operaţional Transporturi.

Prin proiect s-au reabilitat 12 poduri, realizat 29 de podeţe noi şi reabilitat alte patru vechi, s-au realizat 135 de intersecţii cu drumuri clasificate şi neclasificate, dar şi 31 de parcări adiacente drumului, şapte staţii de autobuz , o trecere la nivel cu calea ferată şi evident refacerea covorului asfaltic pe toata lungimea, dar şi lărgirea platformei.

Lucrările la modernizarea DN 29 Botoşani-Suceava au fost inaugurate, în prezenţa premierului de atunci,Victor Ponta, care a fost prezent în august 2014 şi la finalizarea modernizării drumului. (N.B.)