CJ Suceava solicită CL Pojorâta să emită o nouă hotărâre prin care să primească terenul pe care se construiește depozitul de deşeuri din Mestecăniş

Consilierii județeni suceveni vor dezbate în ședința ordinară din 31 martie un proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Pojorâta în domeniul public al județului Suceava a terenului pe care se construieşte depozitul de deşeuri din Pasul Mestecăniş.

CJ Suceava solicită CL Pojorâta să emită o nouă hotărâre prin care să dea în administrare acest teren în suprafață de 9 ha, pentru ca proiectul din Pasul Mestecăniș să fie finalizat la termenul stabilit şi să nu se piardă fondurile europene.

Inițiatorul proiectului de hotărâre, vicepreşedintele CJ Suceava Alexandru Rădulescu, explică în expunerea de motive necesitatea unei hotărâri care să permită Consiliului Judeţean Suceava să finalizeze lucrările care sunt realizate aproape în totalitate.

Alexandru RadulescuAstfel, Rădulescu arată că prin hotărârea Curţii de Apel Cluj s-a dispus anularea unei HCL a comunei Pojorâta prin care se dădea în administrare CJ Suceava o suprafaţă de 9 hectare de teren pentru construcţia depozitului ecologic Pojorâta în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava.

„Având în vedere că în cadrul acestui proiect este prevăzută construcţia a două depozite ecologice judeţene care respectă cele mai înalte norme şi standarde de mediu, unul fiind depozitul de la Pojorâta, al cărui amplasament se identifică cu terenul ce face obiectul hotărârii judecătoreşti indicate anterior, este periclitată atingerea tuturor obiectivelor şi ţintelor judeţene privind gestionarea deşeurilor impuse de legislaţia comunitară”, se arată în document.

Totodată, se menţionează că aceste două depozite ecologice sunt cuprinse în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG 1470/2004, iar stadiul fizic de realizare a lucrărilor la depozitul din Pojorâta era la 31 decembrie 2015 de 95,7 la sută.

El precizează că în 25 februarie, reprezentanţi ai CJ Suceava şi comunei Pojorâta au convenit să întreprindă toate diligenţele în vederea finalizării şi punerii în funcţiune a investiţiei de la Pojorâta, fiind deja promovate căile de atac extraordinare.

„Finalizarea demersurilor la instanţele judecătoreşti depăşesc data de 30 iunie 2016 dată la care proiectul SMID trebuie finalizat”, mai arată vicepreşedintele CJ Suceava care adaugă că din acest motiv este necesar să fie adoptată o nouă hotărâre prin care cele 9 ha de teren să fie trecute în administrarea CJ Suceava până la finalizarea lucrărilor. (N.B.)