Şapte candidaţi nominalizaţi pentru ocuparea funcţiilor de decani în urma desfăşurării concursului de selecţie

Şapte cadre didactice universitare sucevene au fost nominalizate de comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de decani la şapte din cele nouă facultăţi din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava, validarea concursurilor în Senatul instituţiei academice sucevene fiind prevăzută în data de 12 mai.

Universitate Suceava

Astfel, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul USV, comisia de concurs pentru selecţia decanilor l-a nominalizat pe prof.univ.dr. Petru Ghervan pentru a ocupa funcţia de decan, la Facultatea de Industrie Alimentară a fost nominalizat conf.univ.dr. Mircea Oroian, la Facultatea de Istorie şi Geografie a fost nominalizat prof.univ.dr. Vasile Efros, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a fost nominalizată conf.univ.dr. Luminiţa Elena Turcu, la Facultatea de Silvicultură- conf.univ.dr. Sergiu Horodnic, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică- prof.univ.dr. Carmen Năstase, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – conf.univ.dr. Aurora Adina Colomeischi.

Soluţionarea eventualelor contestaţii în urma desfăşurării concursurilor este prevăzută pentru perioada 9-11 mai 2016.

Potrivit calendarului concursului de selecţie a decanilor, validarea în Senatul Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava a acestor concursuri va avea loc în data de 12 mai 2016.

Reamintim că la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava concursul pentru selecţia decanilor va fi reluat după ce doi candidaţi şi-au retras dosarele, iar în cazul FIMMM s-a înscris doar un candidat.

Procedura de organizare a concursului pentru selecţia decanilor facultăţilor din cadrul USV prevede că în cazul în care nu există cel puţin doi candidaţi avizaţi de Consiliul facultăţii, concursul va fi reluat.

Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a emis ordinul privind reluarea concursului pentru selecţia decanilor de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management.

Depunerea candidaturilor pentru concursul de selecţie a decanilor celor două facultăţi este prevăzută pentru perioada 26 aprilie-06 mai 2016, iar avizarea candidaturilor în cadrul Consiliului facultăţilor va avea loc în data de 12 mai 2016.

Totodată, candidaţii vor susţine interviuri în cadrul comisiei de concurs în data de 16 mai, în aceeaşi zi fiind prevăzută şi afişarea rezultatelor, iar depunerea contestaţiilor va avea loc în data de 17 mai, pe 18 mai vor fi soluţionate contestaţiile, urmând ca în data de 19 mai 2016 să aibă loc validarea în Senatul USV a acestor două concursuri pentru selectarea decanilor.

Potrivit site-ului Universităţii sucevene- secţiunea Alegeri 2015-2016, până în în cursul după-amiezii de miercuri, la concursul de selecţie a decanilor erau înscrişi doi candidaţi la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, în timp ce la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor nu era înscris încă nici un candidat.

(Liliana Bujdei)

loading...