Noi documente la proiectarea lucrarilor de constructii


Intră acum și în grupul de

Proiectarea lucrarilor de constructii pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi, trebuie sa cuprinda, obligatoriu, elaborarea unui studiu de fezabilitate, a unui proiect tehnic si a detaliilor de executie.

Guvernul a aprobat, în sedinta de miercuri, o hotarâre pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, se elaboreaza în urmatoarele faze:

a) expertiza tehnica, si dupa caz, audit energetic;

b) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;

c) proiect tehnic;

d) detalii de executie.

Pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, ale caror documentatii tehnico-economice intra în competenta de aprobare a Guvernului, se elaboreaza un studiu de prefezabilitate anterior elaborarii studiului de fezabilitate.

Prevederile actului normativ nu se aplica:

    * Obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii aflate în curs de executie la data intrarii în vigoare a hotarârii, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobarii;
    * Obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii pentru ale caror studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost demarate procedurile de achizitie publica;
    * Obiectivelor de investitii noi si/sau lucrari de interventii la constructii existente, cuprinse în programele institutiilor care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Pentru realizarea obiectivelor institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice eferente investitiilor publice se aproba prin ordin al ministrului/organelor de specialitate ale administratiei publice centrale interesate, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.


Intră acum și în grupul de