Guvernul a stabilit modul de acordare a sprijinului lunar pentru sotul supravietuitor


Intră acum și în grupul de

Guvernul a stabilit, printr-o Hotarâre, conditiile în care va fi acordat sprijinul lunar pentru sotul supravietuitor, modul de stabilire si plata a acestui ajutor, precum si demersurile care trebuie facute pentru solutionarea cererilor de acordare. Actul normativ adopta normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

Potrivit Hotarârii adoptate de Guvern, ajutorul lunar se acorda în situatia în care cuantumurile drepturilor de pensie din sistemul public de pensii realizate de sotul supravietuitor sunt mai mici de:

1.     364 lei, în situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita

– în baza Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

– în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat;

– în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori

2.     140 lei, în situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de una sau mai multe categorii de pensie stabilite numai în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

Beneficiaza de acest ajutor sotul unei persoane care avea calitatea de pensionar al sistemului public de pensii sau îndeplinea conditiile de pensionare si avea înregistrata cererea de stabilire a pensiei în sistemul public de pensii.

Ajutorul lunar se acorda la cerere, daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii:

-este pensionar din sistemul public de pensii si are, la data solicitarii, cel putin vârsta standard de pensionare;

-îndeplineste conditiile de pensionare si are înregistrata cererea de stabilire a pensiei la Casa teritoriala de pensii;

-nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

-nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;

-are domiciliul pe teritoriul României ;

-nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii;

O alta conditie consta în durata casatoriei cu sotul decedat. În situatia în care durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de 44 de lei pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de una sau mai multe categorii de pensie stabilite numai în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori si 113 lei pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita în sistemul public de pensii.

Daca durata casatoriei a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar variaza între 22 si 102 lei, în functie de anii de casatorie si tipul de pensie de care beneficiaza.

În cazul în care sotul supravietuitor beneficiaza numai de pensie de serviciu, nefiind îndeplinite si conditiile pentru stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se acorda.

Ajutorul lunar se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, pe baza   documentelor care atesta dreptul solicitantului de a beneficia de ajutor, potrivit legii.

Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a sotului supravietuitor sau reprezentantului legal al acestuia si se solutioneaza în termen de 30 zile de la data depunerii.


Intră acum și în grupul de