DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local


Intră acum și în grupul de

ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

 PRIMAR–  DISPOZITIE

      privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 ianuarie 2008, ora 13
      Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
 

      În baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 si art.68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

                        DISPUN:

      Articol unic. Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului  Suceava în data de 31 ianuarie 2008, ora 13 în sala de sedinte a Consiliului Locala al municipiului Suceava nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

   1. Proiect de hotarâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 201/27.09.2007 privind aprobarea contractarii unui împrumut intern/extern în valoare de maxim  50 milioane lei – initiator Primarul municipiului Suceava;
   2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre privind utilizarea în cursul anului 2008 a disponibilitatilor fondului de rulment constituit la finele anului 2007 – initiator Primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotarâre privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava, operatorului de transport S.C.TPL S.A. Suceava – initiatori consilierii locali dl. Virignel Iordache si dl. Ovidiu-Liviu Dontu;
   5. Proiect de hotarâre privind acceptarea donatiei dlui Comandor (r) Ganea Constantin Sergiu constând în o statueta de ipsos ars patinata bronz, cu dimensiunile 80x60x20 cm, reprezentând pe Stefan cel Mare pe cal – initiator Primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect  de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Paul – initiatori Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava, dna Angela Zarojanu;
   7. Proiect de hotarâre  privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Titi – initiatori Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava, dna Angela Zarojanu;
   8. Proiect  de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Socoliuc Marius Constantin – initiatori Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu si Vicepriamrul municipiului Suceava, dna Angela Zarojanu;
   9. Proiect  de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Organizatia Religioasa “Martorii lui Iehova” – initiatori Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu si Vicepriamrul municipiului Suceava, dna Angela Zarojanu;
  10. Proiect  de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitanti S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L. si S.C. CONSUC S.A. – initiatori Primarul municipiului Suceava, dl Ion Lungu si Vicepriamrul municipiului Suceava, dna Angela Zarojanu;
  11. Proiect  de hotarâre privind aprobarea, de principiu, a achizitionarii în vederea transformarii în gradinita de copii a imobilului proprietate a S.C.ICHIM SERV S.R.L. situat în Suceava, cartier Obcine – Piata Agroalimentara Obcine –initiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect  de hotarâre privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea clarificarii situatiei patrimoniale si economico-financiare dintre S.C. ”Termica” S.A. Suceava si municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect  de hotarâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul  Suceava si S.C. E-on Gaz Distributie S.A. în vederea realizarii obiectivului de investitii “Extindere conducta gaze naturale, presiune medie, SRS si conducta presiune redusa în municipiul Suceava, cartier Burdujeni–Sat, judetul Suceava”, în conditiile prevederilor contractului de asociere prezentat – initiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect  de hotarâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre E-on Moldova a unei parcele de teren în suprafata de 15 mp în vederea executarii lucrarii “Înlocuire PTM3 Suceava cu post de transformare în anvelopa de beton – PTAb” – initiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect  de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit si a unor spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect  de hotarâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, str. Stefan cel Mare f.n. si bdul 1 Decembrie 1918 f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect  de hotarâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava în vederea amplasarii unor panouri publicitare si a unui totem publicitar – initiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect  de hotarâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, având destinatia de curti – constructii, catre domnii Bilauca Niculae si Alexandrina, proprietari ai constructiei – casa de locuit, precum si a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava catre S.C. DEFEL COM S.R.L., proprietar al constructiilor cu alta destinatie decât locuinta, amplasate pe aceasta parcela de teren – initiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect  de hotarâre privind aprobarea înfiintarii unei autogari proprietate privata, de catre S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iasi – initiator Primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect  de hotarâre privind actualizarea statului de functii al Directiei Domeniului Public – initiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect  de hotarâre privind transformarea în conditiile legii a unui post în statul de functii al Directiei Tehnice –Coordonare Servicii Publice – initiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect  de hotarâre privind transformarea în conditiile legii a unui post în statul de functii al Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Adresa S.C. “Bucovina Ecoterm Gaz” S.A. Suceava înregistrata la Primaria municipiului Suceava sub nr. 290137/2007;
  25. Informarea Directiei de Asistenta Sociala înregistrata la Primaria municipiului Suceava sub nr. 2627/21.01.2008;
  26. Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 387/20.12.2007;
  27. Informarea Politiei Municipiului Suceava înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 7/17.01.2008;
  28. Diverse.

 

                            PRIMAR,

                        ION LUNGU

     Nr.275                                              Avizat pentru legalitate,

din 25.01.2008                                        Secretar municipiu

                                                                 Jr. IOAN CIUTAC


Intră acum și în grupul de