Tinerii care vor sa ajunga agenti de politie sunt asteptati la sediul IPJ

IPJ Suceava anunta etapele de admitere în Scolile de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Câmpina si „Septimiu Muresan” – Cluj-Napoca, cererile de înscriere la concursul de admitere trebuind depuse pâna la data de 27.06.2008. În ceea ce priveste cifrele de scolarizare aprobate pentru sesiunea august 2008, la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Câmpina sunt 905 locuri, din care 20 locuri pentru romi, iar la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” – Cluj-Napoca sunt 150 locuri, din care 5 locuri pentru romi, cu precizarea ca femeile si barbatii candideaza pe aceleasi locuri.

Potrivit IPJ Suceava, în cazul în care, în urma desfasurarii concursului de admitere, locurile alocate etniei rome nu sunt ocupate în totalitate, acestea vor fi completate de ceilalti candidati, în ordinea strict descrescatoare a mediilor obtinute. Candidatii romi care concureaza pentru locurile alocate distinct vor prezenta, în original, documentul din care sa rezulte apartenenta la etnia respectiva, eliberat de o institutie sau organizatie neguvernamentala abilitata în acest sens, de pe raza judetului.  

Concursul de admitere se organizeaza si desfasoara într-o singura sesiune, în perioada 25 august -03 septembrie 2008, iar candidatii sunt asteptati în perioada 22 – 24 august 2008 la sediul scolilor de agenti de politie pentru care au optat.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii: sa aiba cetatenia româna si domiciliul în România; sa cunoasca limba româna scris si vorbit; sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat; sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învatamânt; sa aiba vârsta de pâna la 25 ani, împliniti în anul 2008; sa aiba capacitatea deplina de exercitiu; sa fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generala de minim 8,00; sa fie declarati apt medical, fizic si psihic; sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate în societate; sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmarire penala ori de judecata pentru savârsirea de infractiuni; sa aiba înaltimea de minim 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile -cu exceptia candidatilor proveniti din liceele militare, numai pentru examenul sustinut în anul absolvirii -2008. Nu se admit derogari de la acest criteriu.

Concursul de admitere se desfasoara în doua etape. Etapa întâi- eliminatorie – se desfasoara în perioada 25 august – 02 septembrie 2008 si cuprinde examinarea medicala, verificarea aptitudinilor fizice. Etapa a doua este reprezentata de proba de verificare a cunostintelor, ce se desfasoara în data de 03 septembrie 2008 sub forma de test grila la limba româna si o limba straina ( engleza, franceza sau germana, potrivit optiunii la înscriere).

Relatii suplimentare la tel. 203112, 203114 sau pe SITE-UL http://sv.politiaromana.ro

loading...