DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava in data de 27 martie 2008, ora 14

      DISPOZITIE

Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 martie  2008, ora 14

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 si art.68 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata

 

                                       DISPUN

Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 martie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1.      Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 28.02.2008 si 13.03.2008;

2.      Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al  municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

3.      Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

4.       Proiect de hotarâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordarii de finantari nerambursabile – initiator Primarul municipiului Suceava;

5.      Proiect de hotarâre pentru aprobarea intrarii în legalitate pâna la data de 30.06.2008 a unui numar de 3 (trei) garaje construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

6.      Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Seredenciuc Daniel – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

7.       Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Bruja Nicolae – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

8.      Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. ALVIANCA S.R.L.  – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

9.      Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. BIROTICA S.R.L. – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

10.  Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. REMAT S.A. – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

11.  Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Zonal – solicitant Bivol Vasile – initiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

12.  Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Zonal – solicitant Beldoschi Ion – initiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dna Angela Zarojanu;

13.  Proiect de hotarâre privind acceptarea donatiei dlui Gradinaru Adrian constând în tabloul de lemn, cu dimensiunile 90x55cm, reprezentându-l pe Voievodul Stefan cel Mare si Sfânt, executata de catre donator – initiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotarâre privind acceptarea donatiei dlui Nutu Viorel constând în bransamentul de apa potabila (PEHD 50 mm – 150 ml + PEHD 63 mm – 8 ml) si a caminului de apometru aferent acestui bransament, situate în municipiul Suceava, str. Ilie Ilascu f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotarâre privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si S.C. ARABESQUE S.R.L. – initiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotarâre privind administrarea Strandului din municipiul Suceava prin asocierea Municipiului Suceava cu un agent economic – initiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rares f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, bdul George Enescu nr.13 – initiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în str. Aron Pumnul f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului medical existent în str. Ana Ipatescu nr.8 –  initiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotarâre privind aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi – initiator Primarul municipiului Suceava;

24.  Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Magazin Petru   – initiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Suceava” domnului Ursu Constantin Cristian – initiator Primarul municipiului Suceava;

26.     Proiect de hotarâre privind aprobarea listei de prioritati cuprinzând solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL – initiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotarâre privind actualizarea organigramei, numarului de personal si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

28.  Proiect de hotarâre privind actualizarea statului de functii al Directiei Administratia Pietelor – initiator Primarul municipiului Suceava;

29.  Proiect de hotarâre privind transformarea în conditiile legii a unor posturi – functii publice în statul de functii al Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava;

30.  Diverse.

 

 

   PRIMAR

ION LUNGU

 

                        

    Nr. 909                                            Avizat pentru legalitate,                   

din 21.03.2008                                               Secretar municipiu
                                                                   Jr. IOAN CIUTAC

loading...