Rectorul USV, Valentin Popa: Calitatea învățământului superior și a cercetării științifice la USV sunt confirmate de poziționarea din clasamentele naționale


Intră acum și în grupul de

Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a prezentat, marţi, în cadrul şedinţei festive, principalele realizări obţinute de instituţia suceveană în cursul anul 2016 şi priorităţile strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare.

Popa a spus că printre realizările anului 2016 se numără înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, dezvoltarea a două noi programe internaţionale de studii în dublă diplomă cu Universitatea Bucovineană din Cernăuţi, păstrarea locului I în clasamentul OSIM privind brevete de invenţii acordate universităţilor, derularea primului proiect major de cercetare ştiinţifică în cadrul marelui program european „Orizontul 2020”,  în care universitatea suceveană este coordonator alături de alte universităţi din şase ţări, dar şi faptul că universitatea a devenit acţionar într-o primă întreprindere Spin-off, înfiinţată anul trecut, în cadrul căreia se implementează un proiect ce a fost câştigat într-o competiţie naţională, iar un brevet de invenţie este  transferat în producţie.

El a mai spus că 16 din cele 18 domenii care funcţionează la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava sunt în prima jumătate a clasamentelor naţionale care evidenţiază calitatea cercetării în învăţământul superior, 12 fiind chiar în prima treime.

“Anul trecut am semnat un acord cu o universitate ucraineană, Universitatea Bucovineană, numele parcă este predestinat dezvoltării învăţământului superior în Bucovina de Nord. Aceste programe de studii în dublă diplomă ne-au adus mulţi studenţi şi în continuare ne gândim împreună cu colegii de la două facultăţi, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, respectiv Ştiinţe Economice, să dezvoltăm programe pentru o extensie în această regiune, deocamdată, şi sperăm să primim şi sprijinul statului român pentru populaţia de origine română, extrem de numeroasă, din regiunea Cernăuţi, de aproximativ 300 000 de persoane, care are foarte puţin acces la studii în limba română, fiind un singur program în limba română la universitatea noastră parteneră Yurii Fedkovych” din Cernăuţi”, a spus Popa.

Rectorul USV a evidenţiat că activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în universitatea suceveană se reflectă atât în numărul de brevete de inovaţie obţinute, cât şi în numărul impresionant de citări ale articolelor publicate în cele mai importante reviste şi jurnale de profil din lume.

“Reuşim practic, ca la doi ani, să ne dublăm numărul de citări”, a spus Popa adăugând că “numărul de citări nu creşte liniar, ci exponenţial”.

El a menţionat că, în cursul anului universitar trecut, au fost onorate patru personalităţi europene prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al USV, printre aceştia fiind profesorul universitar bucureştean Mircea Martin şi fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean.

Popa a precizat că numărul locurilor bugetate pentru cetăţenii români a avut o creştere continuă în ultimii ani, care s-a reflectat în finanţarea universităţii, arătând că o creştere importantă s-a înregistrat şi în cazul numărului studenţilor străini înmatriculaţi la USV.

Referindu-se la bursele acordate studenţilor, rectorul sucevean a arătat că, în prezent, se află în curs de elaborare noul regulament de acordare a burselor, urmând ca acesta să fie aprobat în Senatul USV în data de 23 martie.

“Bursele studenţeşti au cunoscut o evoluţie spectaculoasă atât în cursul anului trecut, cât şi în acest an. Dacă în anul 2015 fondul de burse pentru studenţi era de aproape trei milioane de lei, anul trecut acesta s-a apropiat de cinci milioane, la care universitatea noastră, din fondurile proprii, a mai adăugat 700 000 de lei, iar anul acesta fondul de burse este de aproximativ 9,5 milioane de lei”, a mai spus Popa.

Referindu-se la cheltuielile de personal, rectorul sucevean şi-a exprimat speranţa că Guvernul va găsi mijloacele financiare pentru a susţine întreagul proces de creştere a cheltuielilor de personal prin finanţarea de bază, astfel încât să nu fie nevoie să se suplimenteze acest fond prin majorarea taxelor pentru studenţi.

La rândul său, prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică, prof.univ.dr. Mihai Dimian a prezentat starea activităţii ştiinţifice şi perspectivele ei la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava arătând că în planul strategic de dezvoltare a instituţiei sunt prevăzuţi indicatori „ambiţioşi”, care pot duce universitatea mai aproape de “podiumul naţional”.

Dimian a spus că din fondurile structurale pentru proiectele de cercetare şi dezvoltare au fost atrase fonduri de aproximativ 5 milioane de euro în USV.

El a subliniat necesitatea convingerii agenţilor economici din regiune să participe la proiectele de cercetare ştiinţifică menţionând că pentru realizarea acestui deziderat este nevoie să se explice mai bine acestora care sunt beneficiile implicării în proiectele de cercetare, mai ales că USV dispune de laboratoare de cercetare, unele fiind de nivel internaţional.

Prorectorul sucevean a arătat că sunt 119 autori care au contribuit la publicarea unor articole cotate ISI, dintre care 80 sunt titulari ai universităţii, 33 sunt doctoranzi şi 8 sunt cercetători asociaţi, iar în cadrul acestor articole au fost colaborări cu 132 de instituţii din 27 de ţări, adăugând că în ceea ce privesc brevetele de invenţii sunt 32 de autori din universitate care 21 sunt titulari ai USV, 11 studenţi şi masteranzi, care au făcut parte din grupurile de cercetare.

Dimian a spus că în ultimii zece ani s-a realizat tranziţia de la o universitate „de început”, la una care se apropie de modelul humboldtian, centrat pe cercetare ştiinţifică, dar a explicat că sunt mari universităţi ale lumii care au promovat deja un nou model ce adaugă la activitatea didactică, la cercetarea ştiinţifică şi latura antreprenorială.

La şedinţa festivă desfăşurată cu prilejul Zilei Universităţii, sărbătorită, anual, pe 7 martie, au participat cadre didactice universitare şi studenţi ai instituţiei academice sucevene.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de