În județul Suceava sunt programate 18 investiții 18,75 milioane lei în 2017 pentru apărarea împotriva inundațiilor. Prin POIM 2014-2020 sunt proiecte de peste 80 milioane euro pentru amenajarea bazinelor râurilor Suceava și Moldova

Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu, a anunțat că acest minister are o programare de finanțare pentru anul 2017 de 18,75 de milioane de lei pentru investiții la 18 proiecte derulate în județul Suceava pentru apărări și regularizări de cursuri de apă, iar prin POIM 2014-2020 sunt vizate investiții de peste 80 de milioane de euro pentru amenajarea bazinelor râurilor Suceava și Moldova.

Într-un răspuns la o întrebare adresată de deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan privind lucrările de investiții urgente pentru limitarea efectelor dezastrelor naturale în județul Suceava și în județele limitrofe, ministrul Apelor și Pădurilor arată că pentru judeţul Suceava, în Propunerea de program pentru anul 2017 sunt cuprinse un număr de 18 obiective de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat, B.D.C.E și surse proprii, aflate în diverse stadii de execuţie, pentru care au fost solicitate fonduri în valoare de cca. 18,75 milioane de lei.

Astfel, urmează să fie executate refacerea amenajării râului Suceava în zona sursei de alimentare cu apă a orașului Rădăuţi, lucrări de regularizare a pârâului Suceviţa și a afluenţilor, pe tronsonul Suceviţa – Volovăţ, regularizare râu Putna și afluenţi pe sector Putna – Gura Putnei, amenajarea râului Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchișești, amenajare râu Suceava și afluenţi pe sectorul Ulma – Brodina – Straja, lucrări de regularzare a pârâului Solca și a afluenţilor, pe tronsonul Solca – Arbore și decolmatare la acumularea Solca,amenajare râu Dorna pe sectorul Poiana Stampei -Vatra Dornei, punere în siguranţă baraj priză Mihoveni, regularizare în regim barat pârâu Horodnic și Topliţa, regularizare pârâu Ruda la Dornești, etapa a I-a, regularizare și apărări de mal pârâu Remezeu, în comuna Vicovu de Jos, regularizare și apărări de maluri râu Moldova la Drăgușeni, în comuna Drăgușeni, apărare mal drept râu Siret pentru apărarea frontului de captare al comunei Dumbrăveni, supraînălțare dig mal stâng râu Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus -Frătăuţii Noi, etapa a I-a, amenajare complexă Vf. Câmpului pe râul Siret, amenajarea râului Moldova  și afluenţi pe sectorul Fundu Moldovei- Gura Humorului, amenajare râu Bistriţa și afluenţi pe sectorul Iacobeni – Sabașa, și apărare mal drept râu Siret în zona amonte staţiilor de măsurare a debitelor (în cadrul proiectului Deswat, Watman) și staţia hidrometrică Siret.

„În scopul diminuiirii efectelor inundaţiilor de pe raza judeţului Suceava, Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret a întocmit un număr de 15 Studii de Fezabilitate din care 11 au indicatorii tehnico – economici aprobaţi, 33 de Studii de Prefezabilitate și trei Note de Fundamentare”, se arată în răspunsul primit de deputatul sucevean.

Ministrul mai precizează că prin HG nr. 972/2016 s-au aprobat Planurile de Management al Riscului la Jnundații aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României, iar în vederea accesării fondurilor europene pentru finanţarea proiectelor prin programul POIM 2014-2020 și a prioritizării proiectelor integrate majore cuprinse în Planul de Management al Riscului la Inundaţii propuse de A.B.A. Siret, s-au întocmit pentru judeţul Suceava propuneri de Proiecte Integrate Majore, cuprinzând măsuri aplicabile la nivel de zone cu risc potenţial important de inundaţii pentru subbazine hidrografice.

Astfel, se are în vedere amenajarea bazinului râului Suceava în vederea apărării împotriva inundațiilor în județul Suceava, valoarea totală a lucrărilor propuse fiind de  50,626 milioane de euro și un alt proiect ce prevede amenajarea bazinului râului Moldova în vederea apărării împotriva inundațiilor în județele Suceava și Neamț, valoarea totală a lucrărilor propuse fiind de 33,033 milioane de euro.

 

„Fișele de proiect pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost întocmite în vederea evaluării la nivelul AM-POIM pentru lucrările propuse la obiectivul de investiţii Amenajare bazin râu Suceava în vederea apărării împotriva inundațiilor în județul Suceava”, se mai arată în document.

Totodată, Ministerul Apelor și Pădurilor și Administraţia Naţională „Apele Române” în funcţie de alocările bugetare vor efectua o analiză și o prioritizare a obiectivelor de investiţii în vederea promovării acestora pentru această zonă, menționează ministrul.

”Dorim să vă asigurăm că Ministerul Apelor și Pădurilor va depune toate eforturile în scopul identificării unor soluţii viabile pentru continuarea și finalizarea obiectivelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, pentru evitarea pierderilor de vieţi omenești și diminuarea pagubelor materiale”, a asigurat ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu.(N.B.)