Consiliul Județean Suceava începe procedurile pentru punerea în funcțiune a depozitului de deșeuri de la Moara. Urmează cel de la Pojorâta


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava începe procedurile pentru punerea în funcțiune a depozitului de deșeuri de la Moara și declanșează licitația pentru desemnarea firmei care va gestiona acest depozit, inclusiv stația de sortare și centrul public de colectare din cadrul Centrului de Management Intergat al Deșeurilor Moara.

Astfel, în ședința de vineri a CJ Suceava urmează să fie adoptat un proiect de hotărâre în acest sens.

Conform expunerii de motive elaborată de vicepreședintele CJ Suceava Viorel Seredenciuc, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice.

El explică totodată, că în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Suceava” este necesară aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a Depozitului de deșeuri de la Moara, inclusiv administrarea Staţiei de sortare și administrarea Centrului public de colectare din cadrul Centrului de Management Integral al Deșeurilor Moara, iar aceste activităţi urmează să fie prestate de un operator selectat prin procedura de licitaţie publică deschisă.

Seredenciuc memenționează că documentaţia de atribuire aferentă contractului a fost întocmită de consultantul reprezentat de Asocierea S.C. EPMC Consulting SRL și Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală și de Est și cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Vicepreședintele CJ Suceava mai propune ca CJ Suceava să aprobe, pentru celeritatea procedurii de atribuire, mandatarea președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, să opereze modificări în cadrul documentației dacă acestea vor fi dispuse de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice sau a deciziilor  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Totodată, președintele CJ Suceava ar urma să stabilească, prin dispoziție, comisia de evaluare a ofertelor și experții cooptaţi, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Durata contractului de concesiune va fi de 10 ani pentru că trebuie să asigure amortizarea investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare.

Proceduri similare urmează să fie adoptate de Consiliul Județean Suceava într-o ședință ulterioară și pentru depozitul de deșeuri de la Pojorâta.

Potrivit vicepreședintelui CJ Suceava Viorel Seredenciuc, depozitul de la Pojorâta ar urma să fie funcțional în toamna acestui an.

Seredenciuc a precizat, recent, în emisiunea Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV că până să fie dat în folosință  mai trebuie realizate unele mici investitiții, în special pentru conexiunea cu DN 17.

El a spus că nu se așteaptă ca deschiderea acestui depozit să fie boicotată de proteste ale celor care au contestat această investițe.

Seredenciuc a adăugat că îi întreabă pe aceștia unde ar putea să fie amplasat un depozit de deșeuri pentru colectarea deșeurilor din zona de munte a județului.

FOTO: http://adevarul.ro/

Vicepreședintele CJ Suceava a reamintit că amplasarea depozitului de deșeuri a fost decisă în anul 2007.

„În 2007 s-a început proiectul pe hârtie și atunci s-au stabilit locațiile Moara și Mestecăniș”, a spus Seredenciuc.

Vicepreședintele CJ Suceava a mai spus că proiectul va duce la o mai bună gestionare a deșeurilor din județ și a menționat că deșeurile urmează să fie colectate selectiv.(N.B.)

 


Intră acum și în grupul de